Jaskyňa mŕtvych netopierov

13.11.2010 Teraz sme zorganizovali v JMN foto akciu do Vodného dómu. Hoci je vodný dóm nízky, pôdorysne je pomerne rozsiahly a od mapovania v roku 1996 sme sa k jeho odfoteniu ešte nedostali. Dóm dostal názov od vody stekajúcej...
7.3.2009 Do jaskyne sme vošli o 11:45 a v Daždivom dóme sme stretli Aďu, ktorá sprevádzala turistov. Kvôli nácviku lezenia pre Danielu sme zlanili Tridsiadku. Prvá 6 m studňa je bez lana a tak som tam uviazal 9 mm...
26.4.2008 V apríli zorganizoval Ferko Hanes akciu do JMN zameranú na nafilmovanie najväčšieho priestoru jaskyne – Bystrického dómu, ktorý je ťažké hoci len odfotiť. Okrem jaskyniarov si zobral na to štvorčlennú skupinu osvetľovačov, z ktorých niektorí ešte neboli v...
Oplatí sa ísť za prievanom! Milan Štéc správne tušil, že pokračovanie na najnižšom mieste Jaskyne mŕtvych netopierov bude cez závalovú úžinu s intenzívnym prievanom. Už od začiatku roku 2004 vyzýval jaskyniarov pracujúcich s vŕtačkami na prienik. 3.7.2004 prišli na...