Členovia Speleoclubu Chočské vrchy pracovali tento rok na dvoch oblastiach. Prvou bola Liskovská jaskyňa, v ktorej bratia Jurečkovci spolu s Petrom Sliačanom uskutočňovali niekoľko akcií za týždeň. Táto ich aktivita bola odmenená objavmi nových chodieb a prekročením 3 kilometrovej dĺžky jaskyne. Škoda len, že vzhľadom na až prílišnú aktivitu vystupovali bratia Jurečkovci voči ostatným členom SCHV netolerantne a neadaptovali sa do kolektívu. Na polročnej schôdzi SCHV vo Valaskej Dubovej dňa 16. 6. 2001 nereagovali na upozornenia o zvýšenej kontrole ich činnosti výborom a rozhodli sa po nej prestúpiť z SCHV do OS Ružomberok. Ich ďaľšia činnosť už bola zameraná na prácu pre OS Ružomberok a preto aj ich aktivita v Liskovskej jaskyni a na iných lokalitách bude uverejnená v správe o činnosti OS Ružomberok.
Druhou veľkou oblasťou boli tradičné lokality v okolí Ružomberka, hlavne v Chočských vrchoch. Kôli pracovnej zaneprázdnenosti väčšiny členov sme neboli tak často v jaskyni ako v predchádzajúcich rokoch o čom vypovedá aj dĺžka objavených a zameraných metrov, no i tak sa podarilo uskutočniť niekoľko pekných akcií.
V zime viedli tradične naše kroky do Jaskyne pod Liptovským Starhradom, kde sme spolu s kamarátmi Petrom a Marekom Domiterom prehlbovali dno v Hlavnej sienke.
Na jar sme prvýkrát skúsili sondovať v Prepadlisku na Tlstej hore, no v hĺbke 1,5 m nás zastavili veľké kamene.
V Prosieckej doline sme pracovali v Jaskyni O-3, kde sme na konci jaskyne rozširovali vertikálnu puklinu tzv. Prievan zdola. Tu sme postúpili 0,5 m do hĺbky. Okrem toho sme tradične vynášali sedimenty zo Sienky kopáčov a z Bludného dómu.
Nad Ižipovcami sa nám podarilo lokalizovať Vápencovú jaskyňu, v ktorej je natiahnutá lanovka a kde plánujeme v budúcnosti sondovať.
V Jaskyni chladných očí sme pracovali na prehlbovaní chodby pred závalom. V závale sa naklonil obrovský balvan, ktorý sme museli zabezpečiť proti ďaľšiemu zosuvu aby nám úplne nezahradil vchod do Pulcovej sienky. Prvýkrát sme začali sondovať v Krátkej chodbe, ktorú sme prehĺbili a na konci ktorej bol podobný zával ako pred Pulcovou sienkou. Po jeho prekopaní sme sa dostali do puklinovej Šušťavej sienky.
Vďaka Jankovi Tholtovi sme nadviazali na tradíciu z minulého roka – júnový víkendový pobyt na poľovníckej chate za Hučiakmi. Kôli nepriaznivému počasiu sme znovu pracovali len v Ludrovskej jaskyni. Tu sme prekopali Prepojku do Hornej sienky. Prepojka nám umožnila pokračovať v kopaní Chodby prdiacich klokanov, keďže nakopaný materiál sa už nezmestil do Hornej sienky, ale cez Prepojku sme ho transportovali až do Veľkej siene. Takto sme pracovali v Ludrovskej jaskyni na jeseň počas troch pracovných akcií v spolupráci Jana, Katky a Veroniky Tholtovcov a Vlada Macka z Ludrovej, až sa nám 10. 11. 2001 podarilo prekopať cez 9 m dlhú blatom zanesenú Chodbu prdiacich klokanov do Katkinej sienky a objaviť 10 m podzemných priestorov.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. Tradične sme zameriavali a pomáhali pri vodcovskej činnosti v Jaskyni mŕtvych netopierov a zúčastnili sme sa na pracovnej akcii pri vynášaní kameňov z Poslednej možnosti v Jaskyni Starý hrad.
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite, kde sme mali príspevok o Prosieckej doline. Krásy Muránskej planiny sme obdivovali na jaskyniarskom týždni. V Spravodaji SSS publikovali Mário Olšavský, Miroslav Jurečka a Juraj Szunyog.
V roku 2001 sme uskutočnili 20 jaskyniarskych akcií ktoré všetky okrem jednej boli charakteru kopáčskych prác. Z nich sme napísali 14 technických denníkov.
V roku 2001 sme objavili 10 m nových priestorov v Ludrovskej jaskyni (Katkina sienka), a 3 m sme objavili v Jaskyni Chladných očí v Šušťavej sienke.