POPIS:

Vápencová jaskyňa v Lômoch  dĺžky 20 m sa nachádza v Chočskom pohorí, v južnom svahu vrchu Lômy, priamo nad obcou Ižipovce. Jaskyňa je malých rozmerov, vchod je pomerne nízky a úzky (40 x 60 cm) a vedie asi po 2 m plazenia do miestnosti oválneho pôdorysu, ktorá predstavuje všetky priestory jaskyne. Miestnosť je pomerne nízka (max. 1,7 m) a plochá. Jej dno je zväčša pokryté štrkom a hlinou. Južným smerom sa spomínaná miestnosť znižuje a vedie k ďalšiemu vchodu (vniká tu svetlo), ktorý je však nepreleziteľný. Na JZ konci je slepý výklenok, oddelený od ostatných priestorov sintrovým stupňom. Na ňom rastú miestami stalagmity, kde–tu na strope i menšie stalaktity. Na dne sa našiel i trus neznámeho mäsožravca (asi líška). Na strope sa nachádza miestami vrstvička bieleho mäkkého sintra (podľa neho i miestni obyvatelia nazvali jaskyňu).

Ďalšie pokračovanie sienky sa zdá ísť smerom na V, kde po miernom postupnom znižovaní stropu sa dno obracia asi pod sklonom 25° smerom nadol. Chodba je tu pokrytá štrkom a taká tesná, že ďalší postup bude možný len po rozšírení. Iné pokračovanie jaskyňa nemá. Tiež prievany sme nepozorovali.

Jaskyňa podľa všetkého predstavuje bývalú výverovú jaskyňu (leží takmer na dne dolinky, dnes suchej), o čom by mohli svedčiť i čiastočne zachovalé erózne tvary vchodu (okrúhly dvojoblúk). Vo vnútri jaskyne by sa zišlo vykopať sondu na potvrdenie predpokladu o riečnom pôvode. Ak by sa to potvrdilo, bolo by vhodné začať sondovať v jaskyni a prípadne sa pokúsiť preniknúť po rozšírení spomínanou klesajúcou chodbičkou.

Výňatok zo správy Z. Hochmutha, 1971, SMOPaJ Liptovský Mikuláš

MAPA:

mapa j. nad Ižipovcami

FOTO: