Účastníci na členskej schôdzi v r.2007

Účastníci na členskej schôdzi v r.2007

 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. Rok 2007 patril medzi naše najaktívnejšie za posledných 7 rokov.
V Ludrovskej jaskyni sa nám podarilo prekopať na troch akciách do Ovenkinej sienky a predĺžiť tak jaskyňu o 4 metre.
V Jaskyni chladných očí sme pracovali vo vynášaní nekonečnej sute z Pulcovej sienky. Vykopali sme časť starej zasypanej štoly s výdrevou v dĺžke 1,5 m. František Hanes začal v závale budovať betónový múrik, ktorým spevnil padajúce kamene.
Pokračovali sme v sondovaní v Jaskyni nad Ižipovcami. V januári sme pod vedením Mariána Sojáka (OS Slovenský raj) realizovali v jaskyni archeologický výskum, pričom sa v jaskyni našli hlinené črepy z nádob viacerých kultúr. Boli vykopané dve archeologické sondy, ktoré zároveň ukázali hĺbku pôvodného dna jaskyne.
Nad Lúčkami sme otvorili nové pracovisko s fúrikom v Jaskyni na Smrekove. Štefan Sitek venoval jaskyni fúrik, krompáč a lopatu. Počas piatich akcií sme prehlbovali vstupnú chodbu do Hlavnej siene. Upravili sme ju na prejazd fúrikom v dĺžke 7 m. Zorganizovali sme tu aj dvojdňovú akciu s bivakom v portáli jaskyne. Po dvoch akciách fúrik nevydržal a tak Štefan vybavil do jaskyne novší typ.
Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do Prosieckej doliny. V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní nakopaného materiálu na štyri etapy von z jaskyne. V tomto výrazne pomohli aj noví členovia Eva Gemzická a Ivan Mičuda. Aj tohto roku nám na jednej akcii pomohol Pavol Pokrievka ml. zo Speleoklubu Malá Fatra v náročnom vynášaní hliny z Prievanovej sienky. Akcií sa ďalej zúčastňili: Štefan Sitek, Slávka Szunyogová, František Hanes, Peter Kupčo ale aj nejaskyniari Sergiu Paulič a Karol Belja. Pokračovali sme aj v rozširovaní pukliny v sonde Prievan zdola. Postup v roku 2007 bol 4 m.
Tento rok sme sa rozhodli znovu otvoriť 50 m dlhú Jaskyňu V-1, ktorej vchod bol zasypaný asi 35 rokov. Znovu otvorenie bolo pamiatkou na 1. jaskyniarsky týždeň v Prosieckej doline v roku 1967 (40. výročie). Na vyčistenie zasypaného vchodu sme potrebovali počas štyroch akcií vyniesť 220 kýblov hliny, skál a odpadkov. Ďalšie akcie sme potom rozširovali vstupnú časť Mramorovej chodby kvôli nebezpečne zosúvajúcim sa balvanom, čím vznikla Ivanova sienka a čistili sme Šikmú chodbu od napadanej sutiny a blata. Akcií sa zúčastnili aj noví členovia: Eva Gemzická, Ivan Mičuda a nečlenka Ivona Martinská. 16. 11. 2007 Szunyogovci znovu zamerali jaskyňu v dĺžke 50,1 m, čím celková dĺžka jaskyne dosiahla 56,6 m s prevýšením 12,6 m.
Zúčastnili sme sa centrálných akcií SSS:
– speleomítingu vo Svite,
– jaskyniarskeho týždňa v Háji – Szunyogovci,
– speleoškoly – Slávka Szunyogová, František Hanes
Do Spravodaja SSS prispel Juraj Szunyog článkom o Jaskyni O-3 s novou mapou spracovanou v Therione.
Veľa času strávila Slávka Szunyogová pri vylepšovaní a aktualizácii našej klubovej internetovej stránky http://schv.4d.sk.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnil Juraj Szunyog pri prieskumných prácach v Jaskyni Nová Kresanica, meracích prácach v Jaskyni Vyšná Kresanica a zúčastnil sa expedície do Kosova, Albánska a Macedónska.
V roku 2007 sme uskutočnili 43 jaskyniarskych akcií, objavili 4 m v Ludrovskej jaskyni a zamerali 50,1 m v Jaskyni V-1. Napísali sme 14 technických denníkov.