Účastníci na členskej schôdzi v r.2011

Účastníci na členskej schôdzi v r.2011

 

Naša činnosť bola v roku 2011 ovplyvnená objavom Prosieckej jaskyne cez vchod O-3. Už 30. 1. 2011 sa nám podarilo prekonať neprielezné miesto pri troch jazierkach a objaviť hornú časť Jazierkovej pukliny až do Jazierkovej sienky v dĺžke 8 m. Z nej sme za neprieleznou úžinou mohli vidieť časť Objavnej sienky so stalagmitmi. Najskôr však bolo treba rozšíriť extrémne úzku hornú časť Jazierkovej pukliny v jej kompletnej dĺžke. Už sme však vedeli, za čo kopeme a naďalej sme transportovali nakopaný materiál smerom von z jaskyne. Pri práci nám pomohlo to, že tento rok nebola jaskyňa zaplavená. V aktívnej kopáčskej trojke boli: Daniela Kajúchová, Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog. Zo spriatelených skupín nám boli pomôcť Pokrievkovci s Petrom Plavcom a Peter Holúbek s Vladom a Petrom Laučíkovcami, s ktorými sme transportovali suť z Prievanovej sienky do Bludného dómu. Z SCHV sa prác ďalej zúčastnili: Štefan Sitek, Ľubomír Halička, Lenka Jánošíková, František Hanes a Martin Szunyog. Objavná akcia na prekonanie úžiny z Jazierkovej sienky bola naplánovaná na jeseň, no pirátska akcia neznámeho kopáča urýchlila priebeh udalostí a 2. 8. 2011 sme za Objavným otvorom preskúmali 126 m jaskynných priestorov. Objavená bola Horná chodba v dĺžke 44 m a Chodba na riečisko v dĺžke 82 m. Novoobjavené priestory sme zamerali spolu s Jazierkovou puklinou v dĺžke 146,63 m na troch akciách a Prosiecka jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 260 m. 16.12.2011 sme ešte pridali objav asi 25 m priestorov po Čistú sienku so zasintrovaným koncom. V závere roka nám prišli pomôcť s transportom suťe v koncovej časti jaskyne Andrej Galica a Ivan Trnovský st. z Prosieka, ktorý je zatiaľ najstarším kopáčom v jaskyni (71 rokov).
Počet akcií v O-3 a potom Prosieckej jaskyni za rok bol 41 (+ 29, keď rátame aj účasť jedného člena).
V jaskyni V-1 v Prosieckej doline, sme v zime čistili Ivanovu sienku od skál a blata. Vzhľadom na objav Prosieckej jaskyne sme práce v jaskyni V-1 prerušili.
30. 4. 2011 objavili Daniela a Juraj na vrchu Prosečné Jaskyňu vo vrstve na Prosečnom v dĺžke 8 m.
V Jaskyni nad Ižipovcami sme pokračovali v prehlbovaní plazivky za novým Líščím vchodom za pomoci fúrika. Slávka tam zorganizovala aj dvojdňovú stanovaciu akciu koncom apríla.
Z iniciatívy Vladislava Mikulu sme boli 16. 5. 2011 na Malom Choči, kde nám Pavel Bencúr z Lúčok ukázal Meandrovú jaskyňu na Choči dlhú približne 50 m.
Na návšteve v JMN sme boli v máji, júli a auguste. V lete tu Lenka Jánošíková a Martin Szunyog brigádovali ako vodcovia pri sprievodcovskej činnosti. Juraj sa zúčastnil pri kopáčskych prácach na dvoch akciách v Jaskyni hučiacich vodopádov a na jednej akcii Na jame.
V rámci spracovania mapy jaskyne Četníkova svadba do Therionu navštívili Slávka Szunyogová, Juraj Szunyog a nejaskyniar Ľubomír Žila v apríli jaskyňu spolu s jaskyniarmi SK Strážovské vrchy a Trenčianskeho jaskyniarskeho klubu. Zamerali sme Bukovinského komín v dĺžke 37,38 m a Prvomájový komín v dĺžke 35,49 m. V auguste navštívili jaskyňu Četníkova svadba spolu s domácimi jaskyniarmi Daniela Kajúchová, Slávka a Juraj Szunyogovci. Zamerali sme sa na nakreslenie hlavného rozvinutého rezu jaskyne. Naviac sme sa oboznámili s Jánošíkovou jaskyňou, ktorej mapu sme začali kresliť 3.12.2011 (Slávka+Juraj).
Spolu s SK Červené vrchy a SK Šariš sa zúčastnil Juraj Szunyog merania v Tichej jaskyni (G-6 PIU), kde spolu s Tinou Majerníčkovou zameral Tinkin dóm (157,81 m) a spolu s Karolom Kýškom 62,75 m za Tinkinim dómom.
Ľubomír Halička sa spolu s jaskyniarmi zo Speleo Detva zúčastnil na akciách na Krakovej holi, kde sa zúčastnil aj speleoškoly 2. – 4. septembra.
Jaskyniarskeho týždňa v Tisovci sa zúčastnili Slávka a Martin Szunyogovci, Miroslava, Jozef a Jakub Kardošovci.
Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje naša klubová internetová stránka zameraná na fotky z akcií: http://schv.4d.sk.
V roku 2011 sme uskutočnili 52 jaskyniarskych akcií. Objavili sme Prosiecku jaskyňu cez Jaskyňu O-3 (159 m), Jaskyňu vo vrstve na Prosečnom (8 m) a Meandrovú jaskyňu na Choči (50 m). Spolu sme v roku 2011 objavili na domácich lokalitách 217 m a zamerali v Prosieckej jaskyni 146,63 m. V Tichej jaskyni (G-6 PIU) sme spolu s SK Červené vrchy a SK Šariš zamerali 220,56 m a v Četníkovej svadbe 72,87 m. Technické denníky sme nepísali.