Činnosť SCHV pokračovala v trende z minulých rokov, keďže jeho činnosť sa orientovala na dve hlavné oblasti: meranie v Jaskyni mŕtvych netopierov a výkopové práce. Okrem toho sme sa podujali zorganizovať lezecké dni v spolupráci s technickou komisiou SSS, ktoré sa uskutočnili v peknom prostredí Malina Brda a môžeme ich hodnotiť ako vydarené. Na lezecké dni prišlo 24 jaskyniarov, z toho 17 sa zúčastnilo praktických skúšok. Na záver sme pre záujemcov pripravili exkurziu do Veľkej priepasti na Meškove.

Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite a jaskyniarskeho týždňa v Zuberci (14 členov). Tento rok sme boli na 58 jaskyniarskych akciách, z ktorých sme napísali 26 technických denníkov.

V zime sme tradične pracovali na predĺžení Blatistej plazivky v Jaskyni pod Liptovským Starhradom č.1, no objavu sme sa prekvapujúco dočkali v Sonde hľadačov pokladov v Hlavnej sienke, kde Štefan Sališ pri vyhrabávaní kostí zvierat objavil plazivku vedúcu do Bahennej sienky. Celú jaskyňu sme neskôr zamerali v dĺžke 50,61 m.

Náš povrchový prieskum smeroval do oblasti vrchu Čebrať v Šípskej Fatre, kde sme objavili Líščiu jaskyňu, Salamandriu jaskyňu, Jaskyňu pod ohniskom a Priepasť na Čebrati. Na hrebeni vrchu Ostrô v Nízkych Tatrách sme objavili puklinovú Priepasť v Ostrôm hlbokú asi 25 m.

Po Lezeckých dňoch sme veľa síl venovali výkopovým prácam v Jaskyni O-3 v Prosieckej doline, kde sme zorganizovali rovnako ako minulý rok 8 akcií. Prehĺbili sme 1. plazivku a Sienku kopáčov, z ktorých sme vyniesli 51 transportných vakov a 265 kanistrov blata, piesku a kameňov, pričom sme odpracovali 106 pracovných hodín. Z jaskyne sme vyniesli materiál o objeme 2,3 m3, Jaskyňa O-3 je miestom, kde SCHV odpracoval pri výkopových prácach od svojho založenia najviac pracovných hodín – spolu 187. Článok s mapkou Jaskyne O-3 Juraj Szunyog uverejnil v Spravodaji 1998/2.

Úspešne pretrváva naša spolupráca s OS Brezno v Jaskyni mŕtvych netopierov, kde sme pokračovali v meraní nádherných a mohutných priestorov v okolí tzv. Katedrály a v chodbe pri Anglickom dóme. Okrem toho sme sa podieľali aj na výkopových prácach v Bielej chodbe a vo Veternej jaskyni. V novoobjavenej Jaskyni studeného vetra sme merali bočné chodby. Veľa času sme v JMN strávili aj pri sprievodcovskej činnosti počas letných prázdnin. Náš klub tvoril tiež najväčšiu časť štartujúcich v Memoriáli Petra Ďuranu v speleopretekoch.

Výrazným impulzom do aktívnej činnosti SCHV bol na jeseň príchod nových členov: Juraja Baláža a Miroslava Jurečku, ktorí sa s elánom pustili do výkopových prác v Jaskyni chladných očí, kde značne postúpili v závale v Pulcovej sienke a vybudovali tu novú výdrevu. V krasovej oblasti Jazierce odkryli v travertínovom kameňolome malú Jánsku jaskyňu a znovu prekopali vchod do zasypanej jaskyne Závrt.

Tréningu jednolanovej techniky sme venovali dve akcie na mostíku na Kalvárii. Vo februári sme uskutočnili tradičný populárny Prechod Liskovskou jaskyňou, na ktorom sme získali aj nových členov, napr. Františka Hanesa, ktorý sa venuje fotografovaniu a koncom roka vystavoval svoje zábery na Speleofotografii v Liptovskom Mikuláši. Klubového Trabanta sme sa zbavili kôli jeho finančne náročnej daľšej prevádzke a tak si na jaskyniarskych akciách trénujeme kondičku aj na bicykloch. Do klubovej kroniky pribudlo niekoľko zaujímavých článkov od Slávky Szunyogovej.

Z plánu práce na rok 1998 sa nám nepodaril splniť skalolezecký tréning a zorganizovanie 2. ročníka speleopretekov. Čiastočne nás ospravedlňuje úspešné zorganizovanie lezeckých dní, ktoré nám zabralo dosť času a síl.

Celkove sme v roku 1998 zamerali 635,54 m, z toho v JMN 512,07 m, v Jaskyni studeného vetra 64,95 m, v Jaskyni pod Liptovským Starhradom č.1 51,61 m a v Jaskyni chladných očí 6,91 m. V okolí Ružomberka sme objavili 5 malých jaskýň a spolu sme v roku 1998 objavili 93 m jaskynných priestorov.

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 

Zameranie jaskyniarskej akcie Počet akcií
Povrchový prieskum 4
Jaskynný prieskum 12
Meranie 6
Výkopové práce 27
Nácvik lezeckej techniky 5
Prechod Liskovskou jaskyňou 1
Iné 3
Spolu 58