Účastníci na členskej schôdzi v r.2014

Účastníci na členskej schôdzi v r.2014

 

V roku 2014 sme oslávili 20. Výročie založenia Speleoclubu Chočské vrchy na posedení v Panskom dome v Ružomberku dňa 17. 5. 2014. Svojou návštevou nás poctili aj Bohuslav a Daniela Kortmanovci.

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2014 evidovaných 20 členov. Z nich niekoľko aktívnych členov pôsobilo hlavne v Prosieckej jaskyni. Po slabej zime jaskyňa nebola v apríli zaplavená, no májové prívalové dažde to nahradili (kulminácia 15. 5. 2014) a zopakovala sa situácia zo 17. 5. 2010. Prvé jaskynné poschodie bolo zaplavené takmer celé a voda vytekala aj z jaskyne O-2 mohutným vodopádom. Naviac bola Prosiecka dolina postihnutá veternou kalamitou a turistický chodník sa stal načas nepriechodný nielen kvôli odplaveným mostíkom cez Prosiečanku ale hlavne kvôli množstvu napadaných stromov.
Prvou úlohou po vytečení vody z jaskyne bolo vyčistenie hlavnej trasy od nánosov blata. Klesajúce chodby v smere vody ako napr. Jazierková puklina boli vyčistené od blata a sutiny, v stúpajúcich chodbách sa naopak usadzovalo blato, ktoré sme museli transportovať do Prievanovej sienky. V Chodbe na riečisko bola v podlahe znovu vymytá diera (už dva krát zahádzaná), do ktorej sme zmestili časť blata. Voda vymyla v blate novú plazivku za polosifónikom v dĺžke 4 m, kde sa objavuje občasný ľavostranný prítok vody. S Danielkou sme si opäť zopakovali ťahanie 20 l kanistrov v úvodných partiách jaskyne, keď sme zo Sienky kopáčov vytiahli skaly a blato v 54 kanistroch, čím bola opäť vykopaná medziskládka Slávkina studnička.

Objavné aktivity boli zamerané najskôr na overenie smerovania prievanu na konci prvej jaskynnej úrovne v Čistej sienke. Kvôli lepšiemu prístupu do Čistej sienky bola rozšírená Pravouhlá plazivka na 3 akciách a v samotnej Čistej sienke boli 2 rozširovacie akcie. Diera nadol bez prievanu skončila v sifóne. Diera nahor skončila v priamom smere tromi sintrovými jazierkami. Prievan ušiel do neprieleznej pukliny v strope pred jazierkami. Preto bolo ďalšie sondovanie v Čistej sienke odložené na neurčito.

Perspektívnejšie je sondovanie na konci druhej jaskynnej úrovne, kde sme uskutočnili zatiaľ po jednej sondovacej akcii v pukline nahor v Sienke lentného slnovratu a v plazivke v Spojovacej chodbe.

Prioritnejšie je však uľahčenie prechodu hlavnou trasou jaskyne, preto sme najskôr rozšírili Hučiaci komínik, ktorým sa vlastne podarilo objaviť druhú jaskynnú úroveň a kvôli objaviteľskému nadšeniu sme utekali dopredu. Hučiaci komínik sa stal nepríjemný aj preto, že sa sedimentami zapchal pôvodný odtok vody z jazierka nad komínikom a teraz cezeň tečie malý pramienok vody. Tu sme odpracovali 3 rozširovacie akcie a ďalších 8 akcií bolo venovaných transportu nakopaného materiálu až na vzdialenosť 60 m do Objavnej sienky.
Ďalšie spriechodnenie hlavnej trasy sa týkalo plazivky a kaňoníka za Priepasťou vzdychov, ktoré boli rozšírené na 3 vŕtacích akciách a nakopaným materiálom sme zahádzali žumpu pod Priepasťou vzdychov. Najťažšia prekážka na hlavnej trase Priepasť vzdychov prišla na rad v septembri. Na začiatku sme odstránili skaly pomocou 8 mm pyropatróniek, neskôr prišli na rad väčšie vrtáky. Vertikálnu plazivku sme zväčšili tak, aby sa pri výstupe povrazovým rebríkom dali zohýbať aj kolená. Prebehlo tam 7 vŕtacích akcií a 4 transportné kým sa nám materiál zmestil do výklenku za Clonou, ktorá bola takisto rozšírená. Bolo to zatiaľ najnáročnejšie miesto v jaskyni na takého aktivity, no tento čin nám výrazne uľahčuje návrat z jej vzdialenejších častí.

Výkopových prác sa zúčastnila okrem Juraj Szunyoga najviac Slávka Szunyogová. Ďalej pomáhali Daniela Kajúchová (ktorá aj v zázemí pripravovala kopáčske pomôcky), Ľuboš Halička, František Hanes, Lenka Jánošíková, Ivan Trnovský ml. a nejaskyniari Lukáš Záň, Serhii Bilousov a Matúš Pinďura.

Vzhľadom na zvýšenie kopáčskych aktivít, ktoré boli vyššie ako v roku 2013 sme sa veľmi mapovaniu nevenovali a zamerali sme 108 m chodieb. Hlavne to bola odbočka za Myšacím jazierkom, ktorá vytvára paralelnú stredovú chodbu v dĺžke 87 m.

Začiatkom jari pripravili spolu Andrej Galica a Martin Szunyog film o Prosieckej jaskyni. Film spracovaný Martinom pod názvom „Prosieka jaskyňa a jej objavy“ získal na Speleomítingu 2014 divácku cenu za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít. Film Andreja pod názvom „Tajomstvá prosieckeho podzemia“ bol premietaný na jaskyniarskom týždni a vysielaný v lokálnej TV v Liptovskom Mikuláši.

Za objavné postupy v Prosieckej jaskyni a ich dokumentáciu sme na Speleomítingu 2014 získali cenu SSS.

Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2014 bol 21 (+ 23, keď rátame aj účasť jedného člena).

V Ludrovskej jaskyni pokračovali na jednej akcii Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke a transporte blata do Katkinej sienky.

Na podnet Františka Hanesa sa uskutočnili 3 akcie na lokalite Jaskyňa chladných očí v Prednom Choči. Nekopalo sa však v jaskyni, ale v sonde v pukline nad jaskyňou. Poloha sondy bola pripojená k povrchovému ťahu nad jaskyňou.

Lenka Jánošíková, Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog sa zúčastnili v júni výletu do Slovinka spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov do jaskýň Postojna, Predjama a Škocjanská a turistiky na krasovú planinu Rombon na Monte Kanin.

Jaskyniarskeho týždňa v Malužinej sa zúčastnili Szunyogovci, Kardošovci a František Hanes.

V roku 2014 sme uskutočnili rovnako ako v roku 2013 23 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme objavili a zamerali 108 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 1338 m.