Účastníci na členskej schôdzi v r.2004

Účastníci na členskej schôdzi v r.2004

 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. V zime sme navštívili Jaskyňu pod Liptovským Starhradom č. 1, kde sme sondovali v Hlavnej sienke. V Jaskyni chladných očí sme pracovali vo vynášaní sute zo Šušťavej sienky bez výraznejšieho postupu. V závrte Váhanka sme sondovali a urobili drevenú ohradu. Bielu jaskyňu nad Strednou Revúcou sme čistili od konárov a odpadkov. Na hrebeni Kohút pri Ludrovskej doline sme na dvoch akciách preskúmali malé jaskyne v Kohúte a prekopali sme sa do 6 m dlhej jaskyne pod Kaplnkou (K-1).
Hlavná činnosť sa aj tento rok orientovala na dve významné lokality, kde bolo odpracovaných aj najviac pracovných akcií. Bola to Ludrovská jaskyňa v tiesňave Hučiaky a Jaskyňa O-3 v Prosieckej doline. V Ludrovskej jaskyni sme pracovali v Lúžňanskej chodbe na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene a zaznamenali sme v nej postup 2 m smerom na Lúžnu. V Ludrovskej jaskyni sme zorganizovali aj dvojdňovú pracovnú akciu. V Hučiakoch sme navštívili aj Medvediu jaskyňu a jednu akciu sme venovali lezeckému tréningu. Celkovo sme v tejto lokalite zorganizovali 6 jaskyniarskych akcií.
V jaskyni O-3 sme jednej akcii vynášali sedimenty z Bludného dómu. Ostatných 17 nezaradených akcií (akcie sa zúčastnil len Juraj Szunyog) bolo venovaných kopaniu na konci jaskyne v Prievane zdola, kde bol postup 2 m.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. V Jaskyni mŕtvych netopierov sme boli 3. 7. 2004 pri objave na dne JMN, kde sme objavili 300 m podzemných priestorov s mohutným Ludrovským a Chočským dómom a zamerali spolu s bystrickými jaskyniarmi 338 m. Po zlezení 17 m priepasti boli objavené ďalšie mohutné priestory, tzv. Zrkadlový háj, ktorého najnižšie miesto zaradilo JMN znovu na 3. mieste v rebríčku najhlbších slovenských jaskýň s deniveláciou 319 m.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnil Juraj Szunyog pri sondážnych prácach v Jaskyni Nová Kresanica a v sonde na Malolačniaku a zúčastnil sa expedície do Macedónska.
Zúčastnili sme sa hlavných centrálných akcií SSS:

  • speleomítingu vo Svite, kde mal Juraj Szunyog prednášku Kosovo 2003,
  • lezeckých dní v Strážovských vrchoch – Tholtovci
  • jaskyniarskeho týždňa v Moravskom krase – Szunyogovci

Do Spravodaja SSS sme prispeli dvoma článkami J. Szunyoga Jesenná expedícia do Kosova v roku 2003 a Objav na dne JMN.
Miroslava Kardošová pripravila besedu s jaskyniarskou tematikou spojenou s premietaním diapozitívov pre deti základnej školy.
Mário Olšavský požiadal listom o uvoľnenie za člena SCHV kvôli rodinným záležitostiam, čo mu bolo vyhovené.
24. apríla 2004 sa Iveda Brčíková vydala za Milana Demiana, člena OS Orava a priezvisko si zmenila na Demianová. Prajeme im dlhú spoločnú púť životom.
V lete sa náš zakladajúci člen Štefan Sitek dožil významného jubilea 60 rokov, čo sme spolu oslávili v Liptovských Kľačanoch a prajeme mu ešte veľa síl na potulky nielen po jaskyniach.
V roku 2004 sme uskutočnili 21 jaskyniarskych akcií, z ktorých sme napísali 3 technické denníky.