POPIS:

Mohutný portál tejto jaskyne sa nachádza asi 25m SZ od vyvieračky v Prosieckej doline. Z údolia však nie je dobre viditeľný pre hustý lesný porast.

Pod portálom, približne v strede, nachádza sa vlastný vchod do jaskyne. Je trojuholníkového tvaru a je vyústením asi 5,5 hlbokej, takmer zvislej šachty na povrch. Po dosiahnutí tejto hĺbky pokračujú chodby dvoma smermi. Vstup do týchto chodieb bol v rokoch 1947-1968 zasypaný zosuvom materiálu zvonku. Tento zosuv odstránila jaskyniarska skupina z Ružomberka v lete v roku 1968.

Na sever od prekopaného zosuvu sa tiahne takmer vodorovne Mramorová chodba; jej dno s steny sú tvorené sivočiernym vápencom prestúpeným žilkami čistého kalcitu. Chodba je založená na poruche S-J sklonenej 45° na východ. V priemere sa jej výška a šírka pohybuje od 50 do 100 cm. Po 25m SSv smeru sa chodba končí nepriechodnou puklinovou zúženinou. V dobe zvýšeného stavu vody vo vyvieračke je Mramorová chodba zaplavovaná vodou pritekajúcou z tejto zúženiny.

Druhá chodba idúca kolmo na Mramorovú chodbu klesá po vrstevnej ploche do hĺbky 8,5m od vchodu, čím dosahuje takmer úroveň vody vo vyvieračke. Tu s chodba končí hlinitými nánosmi.

autor: Zdenko Hochmuth (1968)

MAPA:

v1_02s
(po odkliknutí obrázka, uvidíte zväčšenú mapu)

v1_old_m
pôvodný náčrtok Z.Hochmuta z roku 1968

FOTO: