Účastníci na členskej schôdzi v r.2006

Účastníci na členskej schôdzi v r.2006

 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.
V Ludrovskej jaskyni sme pracovali v Lúžňanskej chodbe na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene. V lete sme tu zorganizovali aj dvojdňovú akciu s bivakom na chate za Hučiakmi. V Lúžňanskej chodbe sa nám pri postupe 1 m ukázalo zatiaľ neprielezné pokračovanie.
V Jaskyni chladných očí sme pracovali vo vynášaní sute z Pulcovej sienky a čiastočne sme z nej vyniesli nefunkčnú výdrevu.
Toho roku sme zahájili sondovanie v Jaskyni nad Ižipovcami. Na troch akciách sme zatiaľ prehlbovali dno v sonde po kopáčoch z Ižipoviec, pričom sme našli hlinené črepy z nádob badenskej kultúry. Jaskyňu sme fotograficky zdokumentovali.
Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do Jaskyne O-3 v Prosieckej doline, a bola v tomto roku najväčšia, odkedy pracujeme na tejto lokalite. To sa odrazilo aj na dosiahnutých výsledkoch. Na začiatku roka 22. januára sme mali v O-3 malý ale pekný objav, kedy sme po prekopaní úžiny na konci jaskyne v tzv. sonde Prievan zdola postúpili voľne 3 m šikmo nadol a dosiahli sme tzv. Úroveň O-2. Prvýkrát sme v jaskyni dosiahli vodu, kedy bola na jar Úroveň O-2 zatopená. Aj tohto roku nám na jednej akcii pomáhali traja mladí jaskyniari zo Speleoklubu Malá Fatra na vynášaní hliny zo Sienky kopáčov do Bludného dómu a vynášaní skál z Prievanu zdola. Štefan Sitek s Jurajom Szunyogom neskôr vyniesli blato z Bludného dómu von. Akcií sa ďalej zúčastňovali Slávka Szunyogová, Ferko Hanes, Peter Kupčo a Matúš Murček. Zintenzívnené výkopové práce priniesli postup 29.10.2006, kedy sa po rozšírení úžiny na Úrovni O-2 podarilo Jurajovi Szunyogovi preniknúť na koniec sondy Prievan Zdola, teda na najhlbšie miesto v Jaskyni O-3, kde sa nachádza plytké jazierko 2×1 m. Od tohto Prvého jazierka postúpil ešte 6 m úzkou plazivkou, ktorá už mierne stúpa. V jaskyni O-3 sme preto našli významný smer na Vyvieračku stále s intenzívnym prievanom. 10.11.2006 Slávka a Juraj Szunyogovci zamerali sondu Prievan zdola na jej rozšírený koniec, teda po Úroveň O-2 v dĺžke 15,26 m, čím dosiahla jaskyňa dĺžku 100,34 m aj spolu so zasypanou časťou Odtokový kanál. Ďalší postup v Jaskyni O-3 je už nádejnejší, avšak pri zaplnení Odtokového kanála bude potrebné transportovať vykopaný materiál na viac etáp až von z jaskyne plazivkami pri dĺžke takmer 100 m.
30.9.2006 sa Szunyogovci zúčastnili na slávnostnom stretnutí v Zakopanom pri príležitosti 55. výročia Speleoklubu Tatrzańskiego. Na druhý deň sme potom navštívili Jaskyňu Lodowa Mulowa v poľských Červených vrchoch.
Významnou udalosťou pre náš speleoclub bolo zriadenie internetovej stránky www.schv.host.sk, (už presmerovaná na adresu: schv.4d.sk)ktorú vytvorila Slávka Szunyogová. Stránka funguje od 20. 4. 2006 a je zameraná na dokumentáciu našich lokalít a fotografie z našich aktivít. Do konca roku 2006 sme na nej zaregistrovali 1300 návštev. Začiatkom roka 2007 bola stránka premenovaná na http://schv.4d.sk.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnil Juraj Szunyog pri prieskumných prácach v Jaskyni Nová Kresanica a zúčastnil sa expedície do Macedónska a Albánska.
V roku 2006 sme uskutočnili 21 jaskyniarskych akcií, objavili 24 m v Jaskyni O-3. Zamerali sme 15 m v Jaskyni O-3 v Prievane zdola. Napísali sme 8 technických denníkov.