Účastníci na členskej schôdzi v r.2003

Účastníci na členskej schôdzi v r.2003

 

Aj tento rok pracovali členovia SCHV na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. V zime sme navštívili Jaskyňu pod Liptovským Starhradom č. 1, kde sme sondovali v Hlavnej sienke. V Jaskyni chladných očí sme pracovali na prehlbovaní Pulcovej sienky a vo vynášaní sute zo Šušťavej sienky, kde zosúvajúce sa závaly spôsobili záporný postup.
Hlavná činnosť sa tento rok orientovala na dve významné lokality, kde bolo odpracovaných aj najviac pracovných akcií. Bola to Ludrovská jaskyňa v tiesňave Hučiaky a Jaskyňa O-3 v Prosieckej doline. V Ludrovskej jaskyni sme pracovali v Katkinej sienke na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene a zaznamenali sme v nej postup 7 m smerom do masívu v tzv. Lúžnanskej chodbe. V Hučiakoch sme okrem toho venovali jednu akciu povrchovému prieskumu a na dvoch akciách sme trénovali jednolanovú techniku. Celkovo sme v tejto lokalite zorganizovali 11 jaskyniarskych akcií.
V jaskyni O-3 sme na dvoch akciách vynášali sedimenty z Bludného dómu. Ostatných 11 nezaradených akcií (akcie sa zúčastnil len Juraj Szunyog) bolo venovaných kopaniu na konci jaskyne v Prievane zdola, kde bol postup 1 m, čím táto vertikálna sonda dosiahla hĺbku 3 m.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. Iveta Brčíková pomáhala pri vodcovskej činnosti v Jaskyni mŕtvych netopierov, v spolupráci s JK Demänovská dolina sa Alexander Jurík (5 akcií), Pavol Jurík a Iveta Brčíková (1 akcia) zúčasnili výkopových prác v sonde Zadnej vody a spolu s SK Červené vrchy pomáhal Juraj Szunyog pri zameriavaní a výkopových prácach v Jaskyni Nová Kresanica a Stratený potok a zúčasnil sa jarnej a jesennej expedície do Jaskyne Velika Klisura do Kosova.
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite, jeden člen sa zúčastnil jaskyniarskeho týždna.
V roku 2003 sme uskutočnili 17 jaskyniarskych akcií, z ktorých sme napísali 12 technických denníkov.