Jaskyňa O-3 sa nachádza na konci Prosieckej doliny pod tiesňavou Vráta. Jej vchod je viditeľný na ľavej strane doliny 24 m nad jej dnom. Jaskyňa puklinového charakteru je vytvorená v tmavých strednotriasových vápencoch podľa šikmo uložených vrstiev pod uhlom 60° -45° . Podzemný priestor sa drží tejto pukliny v smere na sever až po Sienku kopáčov (m.b.20). Cez Prievanový sifón sa jaskyňa dostáva do paralelnej pukliny s rovnakým sklonom. V tejto druhej pukline sú vytvorené zatiaľ všetky ostatné známe priestory jaskyne.
2.8.2011 bola cez jaskyňu O-3 objavená Prosiecka jaskyňa.

prosiecka-jaskyna_mapa

mapa vo formáte .pdf