Jaskyňa O-3 sa nachádza na konci Prosieckej doliny pod tiesňavou Vráta. Jej vchod je viditeľný na ľavej strane doliny 24 m nad jej dnom. Jaskyňa puklinového charakteru je vytvorená v tmavých strednotriasových vápencoch podľa šikmo uložených vrstiev pod uhlom 60° -45° . Podzemný priestor sa drží tejto pukliny v smere na sever až po Sienku kopáčov (m.b.20). Cez Prievanový sifón sa jaskyňa dostáva do paralelnej pukliny s rovnakým sklonom. V tejto druhej pukline sú vytvorené zatiaľ všetky ostatné známe priestory jaskyne.
2.8.2011 bola cez jaskyňu O-3 objavená Prosiecka jaskyňa.

Postup v objavovaní jaskyne je zachytený v článkoch publikovaných v spravodaji SSS

  1. Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov (1998)
  2. Postup v jakyni O-3 v Prosieckej doline (2001)
  3. Jaskyňa O-3 a Prievan zdola (2007)
  4. Objav Prosieckej jaskyne (2011)
  5. Pokračovanie Prosieckej jaskyne (2014)
  6. 3.poschodie prosieckej jaskyne (2017)
  7. Sifón Sahara v Prosieckej jaskyni(2023)

 

Prosiecka jaskyňa

 

Mapa Prosieckej jaskyne v dokumente .pdf

 

Prosiecka jaskyňa v Prosečnom

Prosiecka jaskyňa v Prosečnom