Účastníci na členskej schôdzi v r.2015

Účastníci na členskej schôdzi v r.2015

 

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2015 evidovaných 20 členov.
Ťažiskom činnosti je Prosiecka jaskyňa, ktorá na jar nebola zatopená a tak sme sa mohli nerušene venovať trom hlavným cieľom na rok 2015:

  1. spriechodňovanie hlavnej trasy jaskyne,
  2. domeranie chodieb druhého poschodia,
  3. rozšírenie Komína do tretieho poschodia

1. Spriechodňovanie hlavnej trasy jaskyne
prebiehalo na viacerých miestach. Hlavným plánom bolo spriechodnenie krkahájov pred Zaujímavou puklinou nadol s tým, že nakopanou sutinou bude Zaujímavá puklina nadol zasypaná. Zvedavosť, čo sa nachádza za puklinou nadol však bola príliš silná na to, aby sme sa za ňu nepozreli. Tak som ju najskôr rozšíril na troch akciách. Dole bola objavená len 5 m horizontálna plazivka končiaca sifónom. Samotná puklina pokračuje nadol do neprielezna. Pri rozširovaní krkahájov (4 vŕtacie akcie) pred Zaujímavou puklinou nadol bola táto puklina navždy zasypaná, čo tiež uľahčuje prechod hlavnou trasou.
Po rozšírení Priepasti vzdychov koncom minulého roka sme ešte so Slávkou odtransportovali nakopaný materiál do kaňoníka a po jeho zaplnení až pod komínik za Clonou (2 akcie).
S Danielkou a Slávkou sme si opäť zopakovali ťahanie 20 l kanistrov v úvodných partiách jaskyne, nakoľko bolo potrebné pretransportovať sutinu po rozširovacích prách v plazivke za Prievanovou sienkou. (3 vŕtacie, 2 transportné akcie). Vyčistili sme opäť medziskládku v Sienke kopáčov, čím bola obnovená Slávkina studnička zanesená pri zatopení jaskyne v máji 2014.

2. Domeranie chodieb druhého poschodia
Prebiehalo v zimných mesiacoch. So Slávkou sme najskôr zamerali vykopanú Zaujímavú puklinu nadol v dĺžke 9 m. Potom prišla na rad paralelná chodba do Bufetu I: Cikcaková chodba v dĺžke 73 m a meranie aj s fotodokumentáciou sme zavŕšili v Chodbe s veľkým brčkom (40 m). Prvé dva poschodia tak dosiahli dĺžku 1460 m (1. poschodie cca 300 m).

3. Rozšírenie Komína do tretieho poschodia
Prišlo na rad až koncom roka 2015. Tento komín je v podstate šikmá až vertikálna plazivka, ktorá po 21 výškových metroch prechádza do horizontálnej úrovne. V niektorých miestach bola na hranici prieleznosti a tak ju bolo potrebné skultúrniť pre budúci výskum 3. poschodia. V roku 2015 v ňom bolo uskutočnených 5 rozširovacích akcií. Výhodou pracoviska je, že materiál nie je potrebné transportovať, lebo len padne pod komín do väčšieho priestoru pred Bufetom II, čím sa ešte uľahčuje nástup do komína.

Bonusovým bodom bolo 4. decembra 2015 zameranie 21 m vysokého Komína do tretieho poschodia a začatie mapovania 3. poschodia. Spolu so Slávkou sme tu zamerali 134 metrov. Na nasledujúcej meračskej akcii sme zamerali 103 m po malý zával. V rámci zahriatia po meraní sme začali do závalu nad hlavou štuchať pajstrom a podarilo sa ho preraziť. To čo sme potom objavili sme nosili len v tajných snoch – člnkovacie jazero! Zároveň sme objavili vratnú chodbu s dĺžkou cca 250 m. 20 m dlhé jazero dostalo názov Plšie jazero podľa ostatkov plchov pod hladinou v jeho plytkej časti. Jazero sa nám podarilo prekonať 25. 12. 2015 na jednorázovom nafukovacom člne Sevylor Caravelle KK55. Za jazerom sme objavili pekne vyzdobenú sienku, ktorá prechádza do Čierneho kaňona s čiernymi nátekmi, na ktorej je svetlá výzdoba. Po cca 60 m je extrémna úžina a po ďalších cca 80 m neprielezné miesto, no s vŕtačkou prekonateľné. Tejto foto akcie sa zúčastnil aj Martin Szunyog. 30. 12. 2015 sme aj s Ľubošom Haličkom zmapovali ešte 199 m priestorov pred Plším jazerom a vo vratnej chodbe, čím dosiahla zameraná dĺžka Prosieckej jaskyne 1897 m v roku 2015.

Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2015 bol 13 (+ 20, keď rátame aj účasť jedného člena).

Z podnetu Peťa Holúbka sme začali sondovať na novej lokalite: Andaházyho diere. V úzkej priepasti som kopal s Peťom 2 krát v zimnom období, pričom sme okrem blata a pieskovcových skál vyťahovali kýblom aj kostičky miestnej fauny. Pôvodne 2,5 m hlbokú priepastičku sme na prvej akcii prehĺbili o 1,5 m, na druhej o 1 m. V máji sme pridali ešte so Slávkou pol metra do hĺbky.

V Ludrovskej jaskyni pokračovali na jednej akcii Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke a transporte blata do Katkinej sienky.

Jedna kopáčska akcia sa uskutočnila v Jaskyni chladných očí v Prednom Choči. Z pravej chodby Hanesovci, Haličkovci a Slávka vyťažili 45 kanistrov sutiny.

Na objavovacích a fotodokumentačných akciách sa v JMN zúčastnili Martin Szunyog a Slávka Szunyogová.

Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog sa zúčastnili v júni výletu po sprístupnených jaskyniach Rumunska spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov.

Jaskyniarskeho týždňa vo Varíne sa zúčastnili Szunyogovci a Kardošovci.

Propagačná činnosť v mojom zamestnaní začala nevinne. Sekretárka nášho riaditeľa Inžinierskych činností ma podpichla, aby som na našu nástenku zavesil šuter z jaskyne. Keď som v Prosieckej jaskyni našiel taký malý kamienok s dierkou, tak som to hneď využil a zavesil ho na serióznu nástenku nášho oddelenia na chodbe v administratívnej budove, kde boli informácie o bezpečnosti práce, poriadku na pracovisku a inováciách. Pridal som aj popis, čo za skalku sa to jedná, ako vznikla a mapu so šípkou, kde bola v jaskyni nájdená. Zaujímavé bolo potom sledovať kedy si kolegovia túto novinku všimli, teda ako si všímajú firemnú nástenku. Potom ma kolegovia navrhli na Ocenenie výnimočnosti „za objavovanie a starostlivosť o jaskyne vo voľnom čase pre ostatných ľudí“, ktoré Mondi SCP udeľuje každý rok ľuďom, ktorý robia výnimočnú činnosť nad rámec svojich pracovných povinností.

V roku 2015 sme uskutočnili 19 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme objavili 900 m a z toho zamerali 560 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 1897 m s deniveláciou 90 m.