1. BALÁŽ Juraj
 2. BROĎÁNI Ján
 3. DEMIANOVÁ Iveta
 4. DEVEČKOVÁ Miriam
 5. GLONČÁKOVÁ Eva
 6. HALIČKA Ľuboš
 7. HANES František ml.
 8. JÁNOŠÍKOVÁ Lenka
 9. JURÍK Alexander
 10. JURÍK Pavol
 11. KAJÚCHOVÁ Daniela
 12. KARDOŠOVÁ Miroslava
 13. MACKO Vladimír
 14. MIČUDA Ivan
 15. SITEK Štefan
 16. SZUNYOG Juraj – predseda klubu
 17. SZUNYOG Martin
 18. SZUNYOGOVÁ Slávka
 19. THOLT Ján
 20. THOLTOVÁ Katarína