Činnosť SCHV pokračovala v trende z minulých rokov, keďže jeho činnosť sa orientovala na tri hlavné oblasti: Výkopové práce, aktivity v Liskovskej jaskyni a meranie v Jaskyni mŕtvych netopierov (JMN).
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite a jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline (15 členov). Šiesti členovia SCHV sa zúčastnili na lezeckých dňoch v JMN z čoho traja absolvovali I. stupeň výcviku jednolanovej techniky (Miriam Oravcová, Juraj Baláž, Miroslav Vanek). Tento rok sme boli na 57 jaskyniarskych akciách, z ktorých sme napísali 35 technických denníkov.
Pri povrchovom prieskume v Zelenej doline vo Veľkej Fatre sme zaregistrovali niekoľko malých jaskýň a v dolinkách pod Sidorovom objavili Jurečkovci dve jaskynky.
Pozornosť sme venovali Liskovskej jaskyni. Vo februári sme uskutočnili tradičný prechod Liskovskou jaskyňou. Ján Tholt z Ružomberka nám ju zdokumentoval na videofilm premietaný aj na speleomítingu. Zásluhou Jurečkovcov sa na jeseň podaril urobiť pevný uzáver Hlavného vchodu Liskovskej jaskyne. Po dlhej dobe došlo v jaskyni k objavu nových priestorov, kedy 6. júna objavili Jurečkovci a Juraj Baláž z Východnej siene chodbu dlhú 80 m. Na jeseň potom nasledovali objavy v Hornej snemovni, vo Východnej a Západnej sieni. Spolu bolo v Liskovskej jaskyni objavených 165 m nových priestorov.
Ale najvýznamnejší objav sa nám podaril v Jaskyni chladných očí, kde sme prekonali zával v Pulcovej sienke, za ktorým Jurečkovci objavili 12. júla 1999 meandrovitú chodbu smerujúcu priamo do masívu dlhú 30 m. 6. novembra 1999 potom P. Jurečka prekopal zasintrovaný koniec tejto chodby a objavil Vývrtkovú sienku s bielou sintrovou výzdobou, ktorej dominuje 10 cm dlhé brčko v tvare vývrtky. Na jednej akcii nám tu pri výkopových prácach pomáhali aj jaskyniari s OS Orava. Jaskyňu sme tiež zamerali v dĺžke 97,44 m.
Výkopovým prácam sme sa prvýkrát venovali aj v Jalovej priepasti na Tlstej hore, ktorú sme prehĺbili o 1 m.
V lete sme pracovali v Jaskyni O-3 v Prosieckej doline, kde sme zorganizovali 5 akcií na prehĺbenie 1. plazivky a vyprázdnenie Sienky kopáčov, odkiaľ sme vyniesli 103 kanistrov blata, piesku a kameňov, pričom sme odpracovali 60 pracovných hodín. No jaskyňu sa nám ani teraz nepodarilo predĺžiť.
Prvýkrát od existencie SCHV sme navštívili peknú a perspektívnu lokalitu – kaňon Hučiaky pri Ludrovskej doline, ktorú sme preskúmali a Jano Tholt ju zdokumentoval na videofilm.
Úspešne pretrváva naša spolupráca s OS Brezno v Jaskyni mŕtvych netopierov, kde sme vykonali znovupremeranie chodieb Slimáka, merali sme aj v okolí Bystrického dómu a Katedrály. Okrem toho sme sa podieľali aj na výkopových prácach v Bielej chodbe. Veľa času sme v JMN strávili aj pri sprievodcovskej činnosti počas letných prázdnin.
Tréningu jednolanovej techniky sme sa venovali na mostíku na Kalvárii a skalolezeniu sme venovali dve akcie na liskovskej skale Spestrením bolo prekonanie veľkého traverzu z Ostrej na Tupú skalu pod Chočom, na ktorý nás pozvali Jaskyniari z OS Orava.
Celkove sme v roku 1999 zamerali 666,65 m, z toho v JMN 370,04 m, v Štole Lomisko nad Valaskou Dubovou 46,34 m, v Jaskyni chladných očí 90,53 m a v Liskovskej jaskyni 159,74 m. Okrem objavov v Liskovskej jaskyni (165 m) sme v tomto roku objavili 35 m nových chodieb v Jaskyni chladných očí a spolu sme v okolí Ružomberka objavili 327 m jaskynných priestorov.

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 

Zameranie jaskyniarskej akcie Počet akcií
Povrchový prieskum 4
Jaskynný prieskum 14
Meranie 12
Výkopové práce 13
Nácvik lezeckej techniky 4
Prechod Liskovskou jaskyňou 3
Iné 7
Spolu 57