K tradičnej činnosti Speleoclubu Chočské vrchy sa tento rok pridala mohutná aktivita bratov Jurečkovcov v Liskovskej jaskyni. Po každoročnom Prechode Liskovskou jaskyňou vo februári získali nového jaskyniarskeho nadšenca Petra Sliačana a táto silná trojka bola schopná uskutočniť niekoľko jaskyniarskych akcií za týždeň. Ich najhodnotnejším činom bolo uzavretie vchodov Liskovskej jaskyne. O tejto udalosti a aj ostatných aktivitách píše podrobne Miroslav Jurečka vo Výročnej správe z výskumu Liskovskej jaskyne, preto sa teraz budem venovať ostatným jaskyniarskym lokalitám.
Pri jaskyniarskom a povrchovom prieskume nám pomáhali aj naši kamaráti, ktorí nie sú členmi SSS. Jedným z nich je aj Valter Sohler, ktorý pri bežkovaní pod Sidorovom objavil starú vertikálnu šachtu, tzv. Sondu pod Sidorovom s hĺbkou 10 m. Pri bežkovaní v Čutkovskej doline spolu s Miroslavom Jurečkom objavili veľký portál – Čutkovskú jaskyňu, ktorú neskôr na jar aj zamerali v dĺžke 41 m. Cez Veľkú noc Štefan Sališ zorganizoval dvojdňovú akciu, ktorej cieľom bolo prvé sondovanie v Jaskyni pod lohyňou v Prednom Choči. Vďaka Jankovi Tholtovi, ktorý vybavil na tri dni poľovnícku chatu za Hučiakmi, sme tiež zahájili kopanie v Ludrovskej jaskyni. Tu sme urobili klubový rekord, pretože sme za dva dni vykopali na konci jaskyne chodbu zanesenú takmer v celom profile blatom v dĺžke 6 m. Pri kopaní nám pomáhal aj Vladimír Macko, ktorý koncom leta umožnil v Ludrovej preskúmanie a zameranie studne pod kostolom s tzv. Ludrovským polosifónom s dĺžkou 10 m. Dve akcie boli zamerané na prieskum jaskýň pri Stankovanoch. Sondovanie v Prievanovej rúre však neprinieslo ďaľšie pokračovanie.
V oblasti Liptovských Revúc sme zdokumentovali Jaskyňu v Tesnom s dĺžkou 38 m.
Neďaleko Ludrovej sme objavili v oblasti Kohút 4 jaskyne, kde najväčšia Jaskyňa v Kohúte dosiahla po zameraní dĺžku 38,51 m.
Na jeseň sme v Jaskyni chladných očí rozširovali zasintrovanú úžinu na konci jaskyne a z Meandrovej chodby sme vynášali von kamene, aby sme si v nej uľahčili prechod. 22. 11. 2000 sa úžinu vo Vývrtkovej sienke podarilo pokoriť, čím sa do našich tabuliek zapísala ďaľšia jaskyňa s dĺžkou nad 100 m. Objavením 5 m v blatistej plazivke vzrástla dĺžka jaskyne na 102 m.
K významným objavom došlo tohoto roku v Prosieckej doline, kde sme zorganizovali niekoľko dvojdňových akcií. Na konci jaskyne O-3 sa nám začiatkom leta prvýkrát podarilo postúpiť o 1 m, pričom sa objavila malá diera s neskutočným prievanom. Po jej rozšírení vznikol Prievanový sifón, za ktorým bola 11. júla 2000 objavená Prievanová sienka. Nové priestory sme zamerali v dĺžke 30,70 m, čím dĺžka jaskyne vzrástla na 85,08 m. Niekoľko akcií bolo potom zameraných na rozširovanie novoobjavených plaziviek a sondovanie v Prievanie z dola na konci jaskyne. V Prosieckej doline sme potom premerali aj jaskyne O-1, O-2, O-4, Vyvieračku a jaskyňu Blatnačka aj s pravou plazivkou v celkovej dĺžke 39,67 m. Jaskyne sme súčasne prepojili povrchovým ťahom. Na hrebeni v tzv. Košútovom žlebe bola znovuobjavená Polhôrna jaskyňa, ktorú spomína Ján Volko-Starohorský v literatúre z roku 1933. Túto horizontálnu jaskyňu sme zamerali v dĺžke 42,22 m. Okrem toho sme preskúmali Jaskyňu s rebríkom a Previs pod Čereňou v bočnej dolinke pri Prosieckej doline, kam nás zaviedol Matúš Macko.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. Tradične sme zameriavali a pomáhali pri vodcovskej činnosti v Jaskyni mŕtvych netopierov, zúčastnili sme sa objavu v Kanálových chodbách (Li-On) v Jaskyni Starý hrad a v Brestovskej jaskyni sme začali s premeraním hlavného ťahu jaskyne.
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite, kde sme mali príspevok o Jaskyni chladných očí. I. stupeň výcviku jednolanovej techniky na Lezeckých dňoch pri Ostrej a Tupej skale absolvovali Miriam Oravcová a Iveta Brčíková. Krásy Slovenského raja sme obdivovali na jaskyniarskom týždni.
V roku 2000 sme publikovali aj v Spravodaji SSS, v ktorom Miroslavovi Jurečkovi vyšli 2 články.
Nadmerná aktivita bratov Jurečkovcov a Petra Sliačana sa odrazila aj v počte jaskyniarskych akcií tento rok, ktorých bolo 119. Z nich sme napísali 92 technických denníkov.
Celkove sme v roku 2000 zamerali v jaskyniach v okolí Ružomberka mimo Liskovskej jaskyne 299,41 m a v Liskovskej jaskyni 1114,80 m. Spolu je to teda 1414,21 m. Okrem objavov v Liskovskej jaskyni (1115 m) sme v tomto roku objavili 197 m jaskynných priestorov – spolu 1312 m.

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 

Zameranie jaskyniarskej akcie Počet akcií
Povrchový prieskum 4
Jaskynný prieskum 5
Meranie 44
Výkopové práce 38
Nácvik lezeckej techniky 7
Prechod Liskovskou jaskyňou 1
Iné 20
Spolu 119