POPIS:

Polhôrna jaskyňa nám bola dlho neznáma aj keď o jej existencii sme vedeli z literatúry. Prof. Ján Volko-Starohorský píše v „Zpráve o geologickom mapovaní v okolí Prosieka“ z roku 1933: „Nad pol dolinou Prosieckej doliny v „Polhore“, „v Košútovom žlebe“ pod Vzdušným sedlom je „Polhôrna jaskyňa“, ktorá pravdepodobne bude v súvise z „Jaskyňou Prosieckou“, rozpoloženou na počiatku doliny nad výtokom či „Vyvieraním“ Prosiečanky.

Prvýkrát som jaskyňu navštívil dňa 27. 8. 2000. Nájsť jej vchod nebolo vôbec ťažké. Polhora sa nazýva oblasť zhruba v polovici Prosieckej doliny. Pri turistickom chodníku je aj informačná tabuľa s rovnakým názvom. Od nej už treba len šľapať do ľavej strany doliny takmer až na hrebeň po strmom suťovisku do výšky 1220 m.n.m. Vchod sa potom objaví priamo pred vami na úpätí výrazného radu skál lemujúcom hrebeň. Nad prístupným vchodom je ešte jedna diera, ktorá je však bez lezeckého výstroja nezdolateľná. Z jaskyne máte pocit, že keby pokračovala tým istým smerom ďalej, tak pretne hrebeň ako tunelová jaskyňa. Od priestranného vchodu širokého 5 a vysokého 2-3 m sa však postupne priestory jaskyne zmenšujú až do neprielezna. 22. 10. 2000 sme jaskyňu zamerali v dĺžke 42,6 m.

Literatúra:
STAROHORSKÝ, J-V.: Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Prosieka 1933, Liptovský Mikuláš
SZUNYOG, J.: Technický denník Speleoclubu Chočské vrchy č. 47/2000 z 26. – 27 .8. 2000.
SZUNYOG, J.: Technický denník Speleoclubu Chočské vrchy č. 71/2000 z 22. 10. 2000.
Juraj Szunyog, V Ružomberku, 26. 3. 2009

MAPA:

mapa_polhorna_j_s

po odkliknutí obrázka, uvidíte zväčšenú mapu

 

FOTO: