autor: Juraj Szunyog

   Zdenko Hochmuth spomína v lit. 1. jaskyňu, ktorá by mala byť niekde pri Korytnici, no nepodarilo sa mu ju lokalizovať. Je možné, že ide o Tunelovú jaskyňu, ktorá sa nachádza medzi Liptovskou Osadou a Korytnicou na pravej strane Korytnickej doliny, ktorá patrí do Nízkych Tatier. Jaskyňa je vytvorená na južnej hrane krasovej planiny zvanej Drozdová vo výške približne 800 mnm.
Drozdová je vlastne členitá lúka, ktorá je z južnej strany ohraničená dolinou Patočiny a zo západnej Korytnickou dolinou. Je tvorená triasovými korytnickými vápencami (spodný karn) a nachádzajú sa na nej štyri závrty.
Najväčší z nich rozmerov 10 x 9,6 m a hlboký 6,7 m sme nazvali Prepadlisko Váhanka podľa blízkeho kopca. Do prepadliska vteká malý potôčik vyvierajúci len 80 metrov pred ním. 15. septembra 1995 sme v potôčiku namerali prietok vody 0,1 l/s. Prepadlisko Váhanka sa zosúvaním jeho stien rozširuje a neustále zasýpa. Na jeseň roku 1994 sme v ňom začali so sondovacími prácami. Prekopali sme sa k neprielezným puklinám, z ktorých prúdi vzduch. Zával v prepadlisku je rozsiahly a po nájdení perspektívnejších lokalít sme tu prácu prerušili.
Tunelová jaskyňa má priliehavý názov podľa horizontálnej chodby šírky 3,5 a výšky 2,5-1,5 m, ktorá prechádza cez skalu rovnobežne s dolinou Patočiny. Pri svojich potulkách po okolí Liptovskej Osady ju našiel Janko Broďáni na jeseň v roku 1994. Cez tunel dĺžky 30 m je možné prejsť aj bez použitia osvetlenia. Jaskyňa je riečneho charakteru, narušená mrazovým zvetrávaním. Je bez výzdoby, steny sú do biela zafarbené povlakom vápenca. Dno tvorí sutina a hlina s nafúkaným lístím. V strede tunela odbočuje na juh plazivka dĺžky 7 m, ktorá vyústi zo skaly tretím vchodom. Na dne plazivky sa pod vápencovou suťou nachádzajú hrubé korene stromov. V jaskyni býva prievan a v zime sa v jej strede vyskytujú ľadové cencúle. Zameraná dĺžka jaskyne je 46,8 m.

LITERATÚRA:

  1. HOCHMUTH, Z.: Krasové javy v doline horného toku Revúcej a jej prítokov. Slovenský kras XXXII – 1994, Vydavatežstvo ROSA v Žiline pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, s. 163-171
  2. Geologická mapa Nízkych Tatier, Geologický ústav Dionýza Štúra,Bratislava 1992