Účastníci na členskej schôdzi v r.2010

Účastníci na členskej schôdzi v r.2010

 

Aj v roku 2010 členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.
V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali vo výkopových prácach na konci jaskyne a rozširovali sme plazivku do Ovenkinej sienky.
V Jaskyni nad Ižipovcami sme začali prehlbovať plazivku za novým Líščím vchodom a došlo k fyzickému spojeniu priestorov jaskyne s novým vchodom. Pri Líščom vchode sme našli prehrdzavený plechový kahan po predchádzajúcich kopáčoch z Ižipoviec.
V Sielnickej jaskyni (Jaskyňa pod Liptovským Starhradom č. 1) sme rekreačne vynášali blato z konca Bahennej plazivky.
Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do Prosieckej doliny.
V Jaskyni V-1 v Prosieckej doline, sme rozširovali Mramorovú chodbu a na jej začiatku pri Ivanovej sienke sme odstraňovali veľké bloky, aby sme mali priestor na medziskládku. Vzhľadom na pasivitu členov, ktorí minulé roky pracovali na čistení Jaskyne V-1 sme tu tento rok uskutočnili len 3 akcie (+4 akcie 1 člena) a viac sme sa sústredili na Jaskyňu O-3.
Daždivý rok sa prejavil aj v Prosieckej doline a mohli sme pozorovať kompletné zatopenie jaskýň V-1 a Blatnačky a zatopenie Jaskyne O-3, ktorá bola zatopená už 17 m od vchodu (17.5.2010). Nádherné vodopády vytekali z Blatnačky, O-1, O-2, O-6 a O-7.
V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní nakopaného materiálu na štyri etapy von z jaskyne. Pokračovali sme v pravidelných večerných návštevách vo dvojici Juraj a Daniela, prípadne Slávka, čo sa prejavilo v počte akcií: 42 (+ 40, keď rátame aj účasť jedného člena). Koncom novembra Juraj s Danielou prekonali rekord v kategórii dvojíc v počte vytiahnutých kanistrov na jednu akciu, ktorý je teraz 130. Opäť nám pri jednom kopaní pomohol aj Peter Holúbek s troma mládencami: synom Andrejom, Lukášom a Filipom Danihelovými. Janko Šmoll nám v máji pomohol s vŕtaním na konci Todoroditovej chodby. Viacnásobné zatopenie Jaskyne O-3 spôsobilo jej zanesenie blatom, na čistení a vynášaní ktorého sme pracovali celé leto a jeseň. V júli a v októbri nám s tým prišli pomôcť aj jaskyniari z SK Strážovské vrchy (B. Kortman, J. Haššo, T. Zábojník, I. Pohánka, J. Krajčírová a J. Krajčír), kedy sme vyniesli 94 + 77 kanistrov z Prievanovej sienky do Bludného dómu. Pre uľahčenie transportu bol tento rok popri čistení jaskyne od blata dôraz kladený aj na rozšírenie úzkych miest. Prehĺbili sme Prievanovú sienku, rozšírili 2. Plazivku a vyťahovanie z Bludného dómu. Prác sa ďalej zúčastnili: Štefan Sitek, Ľubomír Halička, František Hanes ako aj nováčikovia Andrej Galica a Lenka Jánošíková z Liptovského Mikuláša. Po rozšírení Todorokitovej chodby v dĺžke 4 m sme sa 5. 5. 2010 dostali do prudko stúpajúcej vodou erodovanej Jazierkovej pukliny s troma jazierkami a objavili 6 m. Kopáčsky postup v roku 2010 bol 7 m, čo je v O-3 náš najväčší kopáčsky postup za rok.

V rámci nácviku jednolanovej techniky sme objavili Priepasťovo-tunelovú jaskyňu v Prosieckej doline v dĺžke 12 m.
Na Hradišti nad Turíkom sme prekopali úzky vchod do Kardošovej jaskyne s dĺžkou 10 m. František Hanes so Slávkou Szunyogovou objavili 3. 7. 2010 na Zadnom Choči Utajenú jaskyňu, ktorú sme zamerali v dĺžke 29 m. 27. 12. 2010 objavili Daniela a Juraj na Prosečnom Jaskyňu Danielka v dĺžke 12 m.

Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje naša klubová internetová stránka zameraná na fotky z akcií: http://schv.4d.sk.

V máji sme boli na návšteve JMN, kde sme pozorovali vodu na najnižšom mieste jaskyne a robili fotodokumentáciu Ludrovského dómu (Daniela, Slávka, Ľubomír, Juraj). V novembri sme uskutočnili foto akciu do Vodného dómu (Slávka, Ľubomír, Juraj a Maroš Katriniak).
V rámci spracovania mapy jaskyne Četníková svadba do Therionu Szunyogovci navštívili v decembri jaskyňu spolu s jaskyniarmi z SK Strážovské vrchy a Žilinského jaskyniarskeho klubu.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnili Slávka Szunyogová, Juraj Szunyog a Daniela Kajúchová pri kopáčských prácach v Tichej jaskyni (G-6 PIU) a po objave pokračovania za sifónom 31.7.2010 aj meračských prác spolu s Lenkou Jánošíkovou, kedy sme zamerali v Priepasti pred závalom 32,04 m a v Komíniku na rázcestí 13,82 m. Spolu s P. Imrichom Juraj zameral 152,33 m a spolu Ľ Očkaikom 102,84 m v Gabikinom dóme a 24,71 m v Závale. Jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 411 m. 18.12.2010 bol prekopaný Zával a objavená Žuliaková chodba a Tinkin dóm. V Studni w Kazalnicy v poľských Červených vrchoch sme spolu s Krzysztofom Dudzinskim a Jankom Šmollom pomáhali pri rozširovaní pukliny za Baníckou chodbou. Juraj sa zúčastnil expedície do Kosova a Macedónska. V Macedónsku na planine Jakupica zameral Juraj spolu Liborom Štubňom 4 priepasti na Milenkovom kameni s hĺbkou 13; 51; 47; 53 m v celkovej dĺžke 196,71 m.

V roku 2010 sme uskutočnili 59 jaskyniarskych akcií. Objavili sme Priepasťovo-tunelovú jaskyňu v Prosieckej doline (12 m), Kardošovu jaskyňu nad Turíkom (10 m), Utajenú jaskyňu na Zadnom Choči (29 m) a Jaskyňu Danielka na Prosečnom (12 m). Spolu sme v roku 2010 objavili 63 m a zamerali 29 m. V Tichej jaskyni (G-6 PIU) sme spolu s SK Červené vrchy a SK Šariš zamerali 302 m a v Macedónsku na Jakupici – Milenkov kameň 196 m. Technické denníky sme nepísali.