POPIS:

Jaskyňa má dva vchody v mohutnom, tridsať metrov vysokom brale, ktorého skalný previs je orientovaný na severnú stranu. Celým okolím od vyvieračiek až po bralá Predného Choča sa tiahne pás guttenšteinského vápenca. Pozoruhodnosťou genézy jaskyne je ten fakt, že skalné bralo, v ktorom sa jaskyňa nachádza je násilne prelomené tektonickým zlomom v smere 85/265°. Šírka rozsadliny je 6 – 7 metrov. Pri postupnom rozlamovaní brala sa materiál z povrchu postupne prepadával do jaskyne a vytvoril sa tak obrovský zával. Jaskyňa sa v letnom období správa ako spodný vchod s intenzívnym prievanom. Rozsadlina je v zime celá vytopená od snehu a stúpa z nej teplý vzduch. Obidva erózne vchody o rozmeroch 1,2 x 1,6 m a 1,8 x 1,2 m sú spojené tesnou plazivkovitou prepojkou a v minulosti boli pravdepodobne súčasťou rozsiahlejšieho jaskynného systému.

Obidve hlavné vetvy tvoria riečne modelované chodby s priemernou výškou 1,5 m. Jaskyňa pravdepodobne odvodňovala svahy Predného Choča a potom, ako sa masív brala prelomil, voda sa zastavila a našla si iné cesty, až vyrazila vo vyvieračkách o 100 výškových metrov nižšie, Dno jaskyne tvorí typické podlahové koryto, miestami vidno náznaky stropného koryta a ku koncu sú zarezané hlboké meandre. Dno tvorí ostrohranná sutina a prepojka má piesčitý sediment.

MAPA:

FOTO: