V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2019 evidovaných 20 členov. Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu.

26.1. 2019 sme sa v trojici (Slávka Szunyogová, Michal Pasch a Juraj Szunyog) rozhodli preplávať Aragonitové jazero na konci jaskyne. Jazero bolo nakoniec menšie ako sa nám javilo a nebolo treba ani plávať, len sme ho kvôli nízkemu stropu prekonali po štvornožky v 40 cm hlbokej vode. Za jazerom sme našli sintrom vyzdobené ďalšie jazierko, ktoré sa dalo prekonať brodením. Objavili sme asi 200 m nových priestorov smerujúcich na sever. Na novom konci jaskyne je suchý pieskový sifón, čo bude naša kopáčska lokalita v blízkej dobe.

Intenzívne pokračovali práce na novom vchode do 3. poschodia podporené priaznivým počasím v tomto roku. Štolu nám už nezatápalo a od 11 m nám voda presakovala do podzemia.

Okrem aktívnej trojky sa prác zúčastnili: Ľuboš Halička, Miroslava Kardošová,  Alexander a Pavol Jurík. Na dvoch akciách nám výrazne pomohli aj jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus pod vedením Petra Holúbka (+Peťo Magdolen). V lete nás na štyroch kopáčskych akciách podporil aj nejaskyniar Juraj Szunyog st. (78 ročný), ktorý bol s nami aj pri prerážke na 15-tom metri 27. júla 2019. Do jaskyne sme sa dostali na dobrom mieste nad Južným čajovým jazerom hneď v ten istý deň a ukázali sme otcovi Plšie jazero. Na jeseň bol s nami aj na rozširovacích akciách v jaskyni pri Hučiacom sifóne.

Potom sme Druhý vchod napojený na povrchový ťah prepojili s meraním v jaskyni. Pôdorysná chyba vyšla 4,7 m a výšková 3,7 m. V podstate to bola priaznivá chyba, o ktorú sme kopali menej oproti plánu. Trochu štatistiky: na prekopanie 15 metrov bolo treba 114 akcií medzi 27. marcom 2016 a 27. júlom 2019 a 2069 12 mm vrtov.

Po napojení nového vchodu sme s meraním pokračovali v paralelných chodbách ku Chodbe ku koreňom, kde sme zamerali 137 m. Juraj Szunyog v decembri pomeral Vyzdobenú puklinu za Bránou perlorodky v dĺžke 32 m a dĺžka jaskyne tak dosiahla 3402 m.

Jedna akcia bola venovaná čisteniu prvého a druhého poschodia jaskyne od doneseného materiálu. Koniec roka sme venovali rozširovaniu úžin na hlavnom ťahu: krátky pieskový sifón, Hučiaci sifón a kamenná plazivka (5 akcií). Celkový počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2019 bol 11 a počet akcií pri kopaní nového vchodu 20 (+ 6, keď rátame aj účasť len jedného člena).

Ludrovskej jaskyni sme pokračovali v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke a transporte blata do Katkinej sienky (2 akcie, 14 kanistrov).

František Hanes so Štefanom Sališom pokračovali v prieskume v oblasti Choča. Navštívili Jaskyňu chladných očí a na dvoch akciách znovu zamerali Sališovu jaskyňu pod brečtanom s pomocou Slávky a Michala dĺžke 44 m.

Jaskyniarskeho týždňa v Ždiari sa zúčastnila Miroslava Kardošová. Meračský kurz v Demänovskej doline absolvovali František Hanes a Michal Pasch.

Slávka a Michal sa zúčastnili v máji výletu po krasových javoch Srbska, Bosny a Čiernej hory spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov.

Michal Pasch sa v lete 3 mesiace túlal po krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, z čoho nám urobil aj prednášku na klubovom stretnutí 27. decembra.

František Hanes spestril našu výročnú schôdzu televíznym kvízom z činnosti nášho klubu. Na výročke nechýbali historické fotky spred 20 rokov, hodnotná tombola a skvelé posedenie u Tholtíkov.

 

V roku 2019 sme uskutočnili 39 jaskyniarskych akcií. Napísali sme 2 technické denníky. V Prosieckej jaskyni sme objavili 233 m a zamerali 170 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 3402 m. Denivelácia zostáva nezmenená: 115 m.