Tretí rok činnosti SCHV bol rovnako aktívny ako tie predchádzajúce. Zorganizovali sme 61 jaskyniarskych akcií, z ktorých sme napísali 26 technických denníkov.

Na začiatku roku 1996 nás oslovila OS Brezno s prosbou o pomoc pri zameriavaní Jaskyne mŕtvych netopierov. Využili sme možnosť získať skúsenosti vo veľkej jaskyni a spolu s jaskyniarmi z Brezna sa Szunyogovci v JMN zúčastnili na 6 akciách. Neodradilo nás ani Slávkine rozbité koleno po prvej akcii.

Na domácej pôde sme sa najviac venovali výkopovým prácam. Pracovali sme v našej tradičnej lokalite – v Jaskyni pod Liptovským Starhradom č.1, kde sme predlžovali blatom zanesenú chodbu a napriek zahádzaniu vstupu neznámym hľadačom pokladov sme ju predĺžili o 2 m. V Bielej jaskyni nad Strednou Revúcou nás lákala Blatistá plazivka, a preto sme v nej na jar strávili 5 akcií pri vynášaní blata. Po jej prekopaní sme však objavili len 3,5 m dlhú Sienku sklamania skoro až po strop zanesenú blatom. Na jeseň sme sústredili sily na perspektívny Závrt na Črťazoch, objavený Jánom Švitkom a Jánom Broďánim 31. 12. 1995 spolu s malou Črťazskou jaskyňou. Zo závrtu sme vyniesli 106 fúrikov hliny a prehĺbili sme ho o 2,7 m do hĺbky 4,7 m. Najdôležitejšieho objavu sme sa toho roku dočkali v spolupráci s jaskyniarmi JK Strážovské vrchy vo Veľkej priepasti na Meškove, ktorú sme po rozobratí závalu prehĺbili asi o 8 m a kde máme možnosť Ďalšieho prehlbovania.

Okrem mapovacej činnosti v JMN sme zameriavali aj v našich jaskyniach. Zamerali sme a vyhotovili mapu Bielej jaskyne, začali sme zameriavať jaskyne na Skalke a jaskyňu O-3 v Prosieckej doline. Zamerali sme Chladnú jaskyňu č. 1 a č. 2 v Suchej doline, vyhotovili sme povrchovú mapku vrcholovej planiny Hradišťa nad Turíkom.

Ani v objavovaní nových lokalít sme ešte nepovedali posledné slovo, čo potvrdili najmä Juríkovci na povrchových prieskumoch ku koncu roka. V oblasti Liptovských Revúc našli 9 malých jaskýň. Na Hradišti našla Mirka Polónyová s Petrom Paškom Zabudnutú jaskyňu a Jaskyňu Mirka. Janko Broďáni našiel dve malé jaskyňky v Patočinách.

Celkove sme v roku 1996 objavili 15 malých jaskýň s celkovou dĺžkou 146 m. Zamerali sme 171 m v našich jaskyniach a 809 m spolu s OS Brezno v JMN.

Pre nejaskyniarskych kamarátov a aj pre členov iných OS sme tento rok uskutočnili tri prechody Liskovskou jaskyňou.

V tomto roku sme sa zúčastnili na všetkých centrálnych akciách organizovaných SSS. Lezeckých dní sa však tradične zúčastnili len Szunyogovci. Do Spravodaja sme prispeli len jedným článkom. Juraj Szunyog napísal o Jaskyni Hričkov.

Potešiteľné je, že sme prijali nových aktívnych členov: Alexandra Juríka, Mária Olšavského a ako čakateľov Miriam Oravcovú, Ivetu Brčíkovú a Petra Bebeja. Naopak kôli pasivite sme z SCHV vyradili Štefana Siteka ml. a Ľudovíta Sališa.

Každý mesiac sme sa schádzali na členských schôdzach, na ktorých sme si vymieňali informácie o našej činnosti a dohodli sme sa na najbližšie akcie. Do našej fotodokumentácie začal prispievať už aj Pavol Jurík, ktorý si kôli tomu kúpil aj fotografickú techniku.

V závere roka sme sa zmohli na staršie auto, ktoré budeme spoločne využívať na jaskyniarske akcie a priblíži nám odľahlejšie lokality, akou je napríklad Prosiecka dolina. K vážnej udalosti došlo 30. 11. 1996, kedy sa na Lúčkach konala jaskyniarska svadba a naša predsedkyňa Mirka Polónyová sa vydala za jaskyniara Pavla Kardoša z JK Strážovské vrchy. Týmto sa uzatvára prvá etapa veľmi aktívneho fungovania SCHV pod vedením Mirky Polónyovej, čím sa stal SCHV známy medzi jaskyniarmi na celom Slovensku.

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 Zameranie jaskyniarskej akcie  Počet akcií
 Povrchový prieskum    8
 Jaskynný prieskum  14
 Meranie    9
 Výkopové práce  13
 Nácvik lezeckej techniky    5
 Prechod Liskovskou jaskyňou    5 (3x)
 Iné    7
 Spolu  61