Výročná členská schôdza SCHV 2017

Výročná členská schôdza SCHV 2017 

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2016 evidovaných 20 členov. Tento rok patril v našom klube k tým najaktívnejším, hoci väčšinu aktivity v teréne vykonávali 4 členovia.
Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu. Hlavné ciele v roku 2016 boli:

1. Mapovanie chodieb 3. poschodia
pokračovalo začiatkom roka 2017 za Plším jazerom a na konci jaskyne na dvoch akciách, kedy sme zamerali 223 m. Jednu akciu sme venovali zameraniu Chodby starých sintrov od Murovanej sienky (142 m), ktorá je v súčasnosti najvyšším priestorom jaskyne a tak sme zvýšili deniveláciu z 91 m na 112 m.
Za Murovanou sienkou boli objavené aj Šikminy v 3. poschodí s dĺžkou cca 150 m (zatiaľ nezamerané).
Domerali sme aj povrchový ťah nad jaskyňou (336 m). Lesný svah nad koncom jaskyne (Hučiaci sifón) je vo výške 1034 m.n.m, takže sifón je pod povrchom 262 m.

2. Práca na novom vchode do 3. poschodia
Sonda Plší vchod s vyerodovanými dierkami, ktorú sme kopali na jeseň 2016 sa nám neotvorila a tak sme sa vrátili do sondy určenej lavínovým prístrojom. Prác sa aktívne zúčastnili Ľuboš Halička, Slávka Szunyogová, Juraj Szunyog a náš nový člen Michal Pasch. 2. 7. 2017 sa na spoločnej akcii zúčastnili naviac Alex Jurík, Miriam Devečková, Miroslava Devečková, Iveta Brčíková a Nina Brčíková. Pomohla aj Lenka Jánošíková, František Hanes a aj nejaskyniar Marek Orolín. Koncom roka 2017 sme konštatovali dĺžku vykopanej štoly 5 m pod sklonom okolo 35° v kompaktnom vápenci a dolomite.

3. Začatie prác na prekopaní Hučiaceho sifóna na konci jaskyne
Hoci prvý výkop v koncovom sifóne uskutočnil Ľuboš s Michalom už 6. 1. 2017, intenzívnejšie práce sme tu zahájili až na konci októbra 2017. Po troch akciách sme sa prekopali 2 m dopredu a po ďalších dvoch metroch už vidíme nádejné pokračovanie.

4. Čistenie jaskyne po záplavách
Koncom apríla bolo 1. poschodie Prosieckej jaskyne zatopené. 29.4.2017 sme fotili pekný vodopád z Jaskyne O-2 a z Blatnačky. Záplavy zanechali v 1. poschodí nánosy bahna, ktoré sme plánovali na hlavnej trase vyčistiť, no pre intenzívne práce na 2. vchode sme sa k tomu nedostali. V Chodbe na riečisko voda opäť vymyla dieru, ktorú sme po predchádzajúcich záplavách zahádzali hlinou.

Počet akcií v Prosieckej jaskyni (hlavne pri kopaní nového vchodu z povrchu) za rok 2017 bol 36 (+ 13, keď rátame aj účasť jedného člena). V roku 2017 sme Prosieckej jaskyni obetovali najviac odpracovaných hodín za jeden rok od existencie klubu (716 hod.)

V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke a transporte blata do Katkinej sienky: Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog (10 kanistrov). František Hanes tu zorganizoval dvojdňovú akciu so spaním v portáli jaskyne + Michal Pasch, Danka Hatalová (7 kanistrov).
V Jaskyni chladných očí v Prednom Choči zorganizoval František Hanes 2 zimné akcie zamerané na čistenie Šušťavej sienky od napadanej sutiny. Ďalšie 3 akcie boli zamerané na prieskum okolia a zameranie Jaskyne pod jedličkami (8,5 m) a Utajenej jaskyne II (8,1 m).

V spolupráci so Speleoklubom Červené vrchy sme sa v auguste a septembri zúčastnili na dvoch víkendových akciách pod Kriváňom (chata Krivánka) pri kopaní občasného výveru (Drnajka) v doline potoka Hybice a ponoru v doline potoka Belianky. Na Silvestra sme sa zúčastnili prehliadky a rozširovania v jaskyni Pivnica v údolí Čierneho Váhu.

Szunyogová a Juraj Szunyog sa zúčastnili v koncom marca výletu za spoznávaním krasových lokalít Bosny okolo rieky Una spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov a v júni výletu po krasových lokalitách Srbska a Bulharska. Výlet sme zavŕšili turistikou v rumunskom pohorí Fagaraš.

Martin Szunyog pôsobil v JMN pri sprevádzaní turistov.

Jaskyniarskeho týždňa v Aggteleku sa zúčastnili Devečkovci, Demianovci, Hanesovci a Szunyogovci. Počas vydareného JT sme stihli prechod Baradlou 7km z Aggteleku do Jósvafő, Prehliadku Domice, návštevu Skalistého potoka, Kossuth barlang, múzeum veľkej knihy v Szinpetri a kúpanie v jazere Rudabánya.

Michal Pasch úspešne absolvoval speleoškolu organizovanú speleoklubmi z Bratislavy a Trnavy na chate Cementár.

Do Spravodaja SSS 2/2017 a anglického bulletinu SSS prispel Juraj Szunyog článkom „3. poschodie Prosieckej jaskyne“.

Naša aktívna internetová stránka je uložená pod adresou http://schv.sk

Martin Szunyog sa podujal urobiť návrh a zariadil výrobu klubových tričiek.

V roku 2017 sme uskutočnili 52 jaskyniarskych akcií. Technické denníky sme nepísali. V Prosieckej jaskyni sme objavili 150 m a zamerali 365 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 2831 m. Denivelácia dosiahla 112 m. Spolu s malými jaskyňami sme v roku 2017 zamerali 381 m a objavili 166 m jaskynných priestorov.