Výročná členská schôdza SCHV 2016

Výročná členská schôdza SCHV 2016

 

 

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2016 evidovaných 20 členov.
Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu. Hlavné ciele v roku 2016 boli:

  • rozšírenie komína do 3. poschodia,
  • mapovanie chodieb 3. poschodia objavených v roku 2015,
  • sprístupnenie priestorov za Plším jazerom nainštalovaním traverzu popri jazere,
  • práca na novom vchode do 3. poschodia

1. Rozšírenie komína do 3. poschodia
pokračovalo začiatkom roka 2016. Podarilo sa mi tu urobiť 3 akcie (46 vrtov). Po objave koreňov a perspektívy na nový vchod do 3. poschodia sa stratila motivácia na ďalšie rozširovanie, hoci v pláne boli ešte tak 2 akcie. Celkovo som v komíne uskutočnil 10 akcií (130 vrtov), ktoré nám pomohli pri objavovaní 3. poschodia.

2. Mapovanie chodieb 3. poschodia objavených v roku 2015
prebiehalo na dvoch akciách v zimných mesiacoch. Mapovaním vratnej chodby od Bufetu III sme objavili 5. 2. 2016 Chodbu ku koreňom, ktoré nám ukázali blízkosť povrchu a potenciál vykopať nový vchod do Prosieckej jaskyne. Jesenné mapovanie nám prekazil zdravotný stav Slávky a tak sme sa k mapovaniu dostali až na Vianoce, kedy sme zmapovali Plšie jazero, Čierny a Oranžový kaňon. Celkovo sme v roku 2016 zamerali 570 m. V mapovaní budeme pokračovať aj v roku 2017.
Jednu akciu sme venovali fotodokumentácii, keď sme fotili priestory 3. poschodia, aby sme mali na Speleomítingu čo premietať.
V lete sme uskutočnili povrchové meranie, kedy sme zamerali povrch od budúceho vchodu do 3. poschodia po Plšie jazero, ktorého začiatok sa nachádza 114 m pod povrchom.

3. Sprístupnenie priestorov za Plším jazerom nainštalovaním traverzu popri jazere
Som si zobral na starosť ja, kedy som na dvoch jarných akciách nainštaloval prevažnú časť traverzu a stupiek z roxorov. Chýbalo mi doinštalovať už len 2 metre, no zabránilo tomu jednak utopenie vŕtačky v jazere a najmä neskoršie bolesti chrbtice, ktoré prišli na začiatku leta a neumožnili mi vstúpiť do podzemia počas celého leta. Až po piatich mesiacoch som vstúpil do Prosieckej jaskyne dňa 17. 9. 2016, dokončil traverz a rozšíril zasintrované miesto v Oranžovom kaňone asi 80 m za jazerom. Následne sa podarilo objaviť ďalších 200 m priestorov po zatiaľ neprielezne zasedimentovaný sifón s prievanom. Na jeseň som na 5 akciách vytvoril nový priechod cez dolomitové bloky pod zasintrovaným miestom v Oranžovom kaňone, pre uľahčenie trasy na koniec jaskyne.

4. Práca na novom vchode do 3. poschodia
Myšlienka na nový vchod prišla okamžite po zbadaní koreňov stromov na konci Chodby ku koreňom vzhľadom na náročný prechod druhým poschodím. Z merania sme zistili, že povrch je vzdialený 30 m, s čím sme sa neuspokojili a na presnejšie určenie polohy a vzdialenosti sme zavolali Peťa Holúbka. Ten prišiel aj s kamarátmi na konci Expedície Demänová 2016 a s lavínovým prístrojom išiel so mnou ku koreňom v jaskyni. Na povrchu ukázal lavínový prístroj Paľovi Herichovi 24 m na dvoch miestach vzdialených od seba 10 m. Z nich sme si vytypovali miesto pod malou stienkou a dňa 25. 3. 2016 začali s odstraňovaním humusu, koreňov a skál. Ďalej už bolo potrebné vŕtať v pevnej skale popri centimetrovej pukline. Postupne sme sa preniesli z miesta určeného Paľom Herichom asi 3 m nižšie vo svahu a zahĺbili sa 1,5 m. Po 20 akciách a 197 vyvŕtaných dier to však veľmi nádejne nevyzeralo. Na jeseň sme sa preto presunuli asi 10 m južne, kde sú v skale vyerodované jamky, ktoré pokračujú neprielezne do hĺbky. Na tomto mieste s pracovným názvom Plší vchod sme urobili 6 akcií, 70 dier a dostali sa do hĺbky 1 m. Z klubu sa kopania zúčastnili Slávka Szunyogová, Ľuboš Halička a Juraj Szunyog. Pomáhali aj nejaskyniari Ľudmila Gruchalová a Marek Orolín.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni (hlavne pri kopaní nového vchodu z povrchu) za rok 2016 bol 25 (+ 21, keď rátame aj účasť jedného člena).

V Ludrovskej jaskyni uskutočnil František Hanes a Michal Pasch akciu zameranú na vyčistenie jaskyne od odpadkov. Do Medvedej jaskyne vrátili zhruba po 48 rokoch na pôvodné miesto stalagmit, ktorý sa našiel v rozvalinách domu po výbuchu propán-butánovej fľaše v Liptovskej Štiavnici v máji 2016.
V Jaskyni chladných očí zorganizoval František Hanes 3 akcie zamerané na čistenie Šušťavej sienky od napadanej sutiny.
V spolupráci so Speleoklubom Červené vrchy sme pomáhali mapovať Modrú jaskyňu pri Malužinej a na troch akciách sme v nej spolu zamerali 192 m. Na jeseň sme sa zúčastnili výkopových prác v ponore pod Troma studničkami pod Kriváňom.
Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog sa zúčastnili v júni výletu „Po sprístupnených jaskyniach Rumunska II“ spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov.
Na Speleomítingu 2016 vo Svite sme získali cenu SSS za rok 2015 za objavy v Prosieckej jaskyni a Juraj Szunyog ocenenie divákov za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít – 3. poschodie Prosieckej jaskyne. Jaskyniarskeho týždňa na Borinke sa zúčastnili Kardošovci.

Naša graficky vynovená internetová stránka je uložená pod adresou http://schv.sk

V roku 2016 sme uskutočnili 35 jaskyniarskych akcií (2 technické denníky). V Prosieckej jaskyni sme objavili 448 m a zamerali 570 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 2467 m. Denivelácia sa zvýšila o 1 meter na 91 m. Spolu s Modrou jaskyňou v Malužinej sme celkovo zamerali 762 m.