Účastníci na členskej schôdzi v r.2005

Účastníci na členskej schôdzi v r.2005

 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. Nový rok sme začali s hľadaním zasypanej a stratenej jaskyne s vylámanými kvapľami v Ludrovskej doline, no bez úspechu. Na jar sme navštívili Jaskyňu pod Liptovským Starhradom č. 1, kde sme sondovali v Hlavnej sienke v Južnej sonde. V Jaskyni chladných očí sme pracovali vo vynášaní sute zo Šušťavej sienky. Padajúcu suť sme zabezpečili výdrevou. V Pulcovej sienke sme robili sondu popri výdreve nadol za prievanom až do zrútenia výdrevy.
V Ludrovskej jaskyni sme pracovali v Lúžňanskej chodbe na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene. Na dvojdňovej akcii sme od portálu Ludrovskej jaskyne zostrojili 30 m dlhý traverz na druhú stranu kaňona Hučiaky, ktorý Jano Tholt zaznamenal na videofilm. Potom filmoval aj samotnú Ludrovskú jaskyňu.
Najviac akcií bolo odpracovaných v jaskyni O-3 v Prosieckej doline – štyri, avšak ostatných 14 nezaradených akcií sa zúčastnil len Juraj Szunyog. Akcie boli venované kopaniu na konci jaskyne v Prievane zdola, kde bol postup 1,5 m. Na jednej akcii nám pomáhali aj dvaja jaskyniari z SK Malá Fatra na vynášaní piesku zo Sienky kopáčov do Bludného dómu a vynášaní skál z Prievanu zdola.
Na dvojdňovej akcii sme sondovali aj na Jóbovskom prepadlisku na Svoradi spolu s Ivanom Demovičom a Danielom Moravanským s OS Inovec. Najprv sme sondovali v diere na okraji prepadliska, kde nás však v hĺbke 1,5 m zastavili veľké skaly. Voda vtekajúca do Jóbovského prepadliska si začiatkom augusta našla nový ponor na jeho začiatku, čo nám umožnilo začať sondovať v samotnom starom ponore. Zatiaľ sme len odstránili 2 m vrstvu sedimentov na vstupe do ponoru.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. V Jaskyni mŕtvych netopierov Ján Tholt nafilmoval objavy z minulého roku: Ludrovský a Chočský dóm a Zrkadlový háj. V ponore P-2 sa Szunyogovci prekopali do Sienky s veľkým žuliakom.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnil Juraj Szunyog pri sondážnych prácach v Jaskyni Vyšná Kresanica a KR-11 a zúčastnil sa expedície do Macedónska.
Zúčastnili sme sa hlavných centrálných akcií SSS:

  • speleomítingu vo Svite, kde mal Juraj Szunyog prednášku Macedónsko 2004,
  • jaskyniarskeho týždňa v Belanských Tatrách – Mirka Kardošová, Broďáni a Szunyogovci

Peter Bebej sa v septembri oženil s Evou Pavčovou. Prajeme im pekne strávené spoločné chvíle aj v jaskyniach.
V roku 2005 sme uskutočnili 19 jaskyniarskych akcií, objavené metre neboli, len pár vykopaných centimetrov. Napísali sme 1 technický denník.