Činnosť Speleoclubu Chočské vrchy bola toho roku ovplyvnená prijatím nového člena Jána Broďániho, ktorý sa s jemu vlastným nadšením vrhol na vyhľadávanie jaskýň v okolí Liptovskej Osady a Liptovských Revúc. Výsledkom jeho snaženia bolo objavenie 16 jaskýň a zmena plánu činnosti SCHV na rok 1995, z ktorého sme splnili len polovicu bodov. Nepodarilo sa nám ani vydať dokumentáciu o jaskyniach na Hradišti, pretože práca v teréne je príťažlivejšia ako tá papierová. No aspoň máme už nakreslené všetky mapky z jaskýň na Hradišti.

Hlavná pozornosť SCHV teda smerovala do okolia Liptovskej Osady a začiatkom roka bola sústredená na zameranie Jaskyne pod Prašivou a Tunelovej jaskyne. Najväčším naším úspechom bolo zameranie Jaskyne Hričkov, kde sme počas štyroch akcií zamerali 130 m.

Trojdňovú akciu sme zorganizovali na chate vo Valaskej Dubovej zameranú na prieskum Chočských vrchov. Počasie nám však toho roku veľmi neprialo a akciu sme museli predčasne ukončiť. Rovnako nám prekazilo prieskum Prosieckej doliny na jeseň.

Napriek nepriazni počasia sme mali najúspešnejšiu objaviteľskú činnosť, pretože sme v roku 1995 objavili 17 jaskýň a 3 priepasti s celkovou dĺžkou 369 m. (V r. 1994 to bolo 8 jaskýň s dĺžkou 219 m.) Najviac sa nám darilo na Čiernom kameni, kde sme objavili 5 jaskýň, z ktorých najväčšia má dĺžku asi 50 m.

Zamerali sme 220m v našich jaskyniach a 61,52 m zamerali Mirka Polónyová a Slávka Szunyogová v Bystrianskom závrte spolu s OS Brezno.

S výkopovými prácami sme hneď na začiatku roku začali v Prepadlisku Váhanka. Práce sa neskôr zastavili kvôli novému zákonu o ochrane prírody, pretože povolenie sa nám doteraz nepodarilo vybaviť. Na jar si Juraj Szunyog urobil tri akcie, pri ktorých sa presekal do malej Brčkovej sienky v Ementálovej jaskyni na Hradišti. Na jeseň sme mali dve pracovné akcie, pri ktorých sme vynášali blato z Jaskyne pod Liptovským Starhradom č.1 a zväčšili sme ju o 1 meter.

Veľmi nemôžeme byť spokojní s nácvikom lezeckej techniky, pretože na lezeckých dňoch sa zúčastnil len Juraj Szunyog a aj na ostatných piatich lezeckých akciách sme sa zúčastnili len v malom počte. V budúcom roku sa musíme viac venovať najmä jednolanovej technike, kvôli čomu sme nedávno aj kúpili nové lano.

Pre nejaskyniarskych kamarátov a aj pre členov iných OS sme tento rok uskutočnili štyri prechody Liskovskou jaskyňou.

V tomto roku sme sa zúčastnili na všetkých centrálnych akciách organizovaných SSS a celkove sme mali v roku 1995 60 akcií (61. akcia bude na Silvestra v Liskovskej jaskyni), z ktorých sme napísali 28 technických denníkov.

Každý mesiac sme sa schádzali na členských schôdzach, na ktorých sme si vymieňali informácie o našej činnosti a dohodli sme sa na najbližšie akcie. Pokračujeme vo fotodokumentácii už aj na diapozitívy. Nové zážitky do našej kroniky píše Mirka Polónyová.

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 Zameranie jaskyniarskej akcie  Počet akcií
 Povrchový prieskum  15
 Jaskynný prieskum  10
 Meranie    8
 Výkopové práce    7
 Nácvik lezeckej techniky    6
 Prechod Liskovskou jaskyňou    6 (4x)
 Iné    8
 Spolu  60