POPIS:

Pod Nižnou Revúcou ústi od juhu do Revúckej doliny neveľká dolinka Malý Hričkov, ktorá smeruje od masívu Zvolena patriaceho do Nízkych Tatier. Na jej pravom svahu pod hrebeňom vo výške 940 m.n.m. sa nachádza Jaskyňa Hričkov.

Jaskyňa je vytvorená v strednotriasovom (guttensteinskom) vápenci na poruche azimutu 195 v smere ktorého sa skláňajú vrstvy vápencov  pod uhlom 36 stupňov. Jaskyňa je korózno-rútivého charakteru. Ťažko nájditeľný vchod v brale je prístupný z hora bez lezenia. Neveľký vchod rozmerov 1,2 x 1,4 m hneď prechádza do mohutnej Veľkej siene dĺžky 40 m, šírky 10 m a maximálnej výšky 13,7 m.

Do stredu Veľkej siene zbehneme po šikmom nánose hliny a lístia nafúkaného od vchodu. Ďalej sieň stúpa, pričom jej dno tvoria veľké balvany, popod ktorými sa nachádzajú ešte neveľké priestory (napr. polygónový ťah 6-7-8). V zadnej časti jaskyne vylezieme do menšej Šikmej siene, ktorej dno i strop tvorí šikmá platňa tiež so sklonom 36stupňov. Pri východnej stene Veľkej siene je otvor do Rútenej chodby, ktorá je bez výzdoby a končí sa závalom. Chodba klesá do rovnakej hĺbky ako je najnižší bod vo Veľkej sieni pri 4. bode.

Jaskyňa Hričkov má len skromnú výzdobu. Charakteristický pre ňu je mäkký tvarohový sinter, ktorý pokrýva steny vo Veľkej a Šikmej sieni a miestami dosahu-je hrúbku až 5 cm. Na strope blízko vchodu vytvára sinter biele stalaktitické hrče.

MAPA:

nárys (po odkliknutí obrázka, uvidíte zväčšenú mapu)

pôdorys:

FOTO: