V Speleoclube Chočské vrchy bolo aj v roku 2020 evidovaných 20 členov. Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu.

Kopanie a prieskum
Po otvorení druhého vchodu a rozšírení úzkych miest na hlavnej trase v minulom roku sme zahájili činnosť na konci jaskyne. Zvýšenie stropu nad Aragonitovým jazerom zabralo 15 akcií a 153 vrtov a pár akcií zameraných na túto činnosť bude ešte v roku 2021. Ľuboš Halička doniesol do jaskyne dve hadice v dĺžkach 50 m (½“) + 17 m (¾“), s ktorými sa nám podarilo na dvakrát znížiť hladinu v Sifóne vo Vodnej pukline za pomoci násosky asi o 1,5 m tak, že sa dal prekonať bez namočenia. Ferko s Michalom doniesli ešte 30 m (1/2“) hadicu od Občasného sifóna v 2. poschodí. Tú sme však nakoniec na čerpanie nepoužili. Za Sifónom vo Vodnej pukline sme sa však so sklamaním napojili len na známe priestory za Aragonitovým jazerom. Dňa 22.2.2020 popri mapovacej akcii zahájil Michal Pasch kopanie pieskového sifónu Sahara na konci hlavnej trasy 1 km od nového vchodu. Tu zažili návrat k jaskyniarčeniu naše dievčatá Orávka a Ivka, ktoré majú stále dobrú kondičku z behania. Prihlásená štafeta nášho speleoklubu na Košický maratón sa však odložila až na rok 2021. Ivka zvládla aj vynesenie hadice z čerpania sifónu von z jaskyne. Orávka naviac venovala na kopanie 3 veľké kýble. Kýblami sme nosili piesok zo sifónu na vzdialenosť až 40 m a dosiahli rekord na akciu 250 kýblov. Ja som využil dievčatá na filmové zábery, v ktorých občas znie aj pekný Orávkin spev. Na spracovanie krátkeho filmu o Prosieckej jaskni sa podujala Slávka a už sa naň tešíme v roku 2021. S kopaním v Sifóne Sahara nám pomohli aj ďalší jaskyniari (Jano s Gabikou z Červených vrchov, Peťo s Tinou zo Šariša, Peťo Holúbek, Miro Kudla, Peťo Sliačan, Aleš Toman, Janka Sabolová, Michal Sabol). Z domácich jaskyniarov to bol ešte Alexander Jurík, Juraj Baláž, Štefan Sališ, Nina Demianová, Ľuboš Halička a ako najstarší účastník Juraj Szunyog st. (79 rokov). Najskôr nás ťahalo kopanie na pravú stranu konca chodby, no nakoniec sa na 9. akcii ukázalo pokračovanie na ľavej strane, kde pokračuje horizontálna chodba o 3,5 m nižšie a preto bola zanesená pieskovými sedimentami. Pri kopaní sme sa držali stropu a pravej strany chodby na šírku 1 m a výšku 1,3 m, hoci chodba má profil okolo 2×2 m. V roku 2020 sa nám ju podarilo vykopať na 20. akciách do vzdialenosti 6 m pri vynesení 2919 kýblov. Veľkou pomocou pri kopaní bolo donesenie fúrika k Sifónu Sahara. Hoci sme na transport rozmontovaného fúrika boli len dvaja so Slávkou, podarilo sa to za jeden deň 14.11.2020 a hneď sme aj fúrik vyskúšali v rámci 17. kopáčskej akcie. Na chodenie s fúrikom sme ešte skôr rozšírili jedno úzke miesto (vyvŕtaním 11 dier) a odstránili niekoľko skál v podlahe. S fúrikom sme boli schopní efektívne vynášať sedimenty až k Umyvárke na vzdialenosť 60 m.
Ku kopacím akciám je treba spomenúť, že Juraj Szunyog st. nám pomohol aj s prehĺbením plazivky pri Bránach.
Skúšali sme kopať aj v dovtedy najvyššom mieste jaskyne – v Trojposchodovej sienke nad pieskovou zákrutou za Winetuovou plazivkou. Je to kopanie strmo nahor v blatových sedimentoch s pieskovcovými skalami, no bez prievanu. Raz tu kopala Slávka aj sama. Motiváciou bola väčšia denivelácia jaskyne, no teraz je vyššie miesto na konci Chodby objavov.

Ochrana jaskyne
Na jar sme nový vchod zabezpečili nerezovým uzáverom (5 akcií), na čom sa najviac podieľal Ľuboš Halička, ktorý zabezpečil výrobu uzávera a už skôr doniesol aj oceľový rebrík na zostúpenie pri vchode.
Pre ochranu jaskyne od znečisťovania sme inštalovali na hlavnej trase 4 čistiace stanice pred vyzdobenými úsekmi. Jedna čistiaca stanica obsahuje murársku vaničku, kýbel, 2 kefky a čistiacu ružu. V staniciach je povinnosť umyť si minimálne čižmy a gumené rukavice. Do jaskyne je povolený vstup len v čistom vrchnom oblečení.

Mapovanie
Po vyčerpaní Sifónu vo Vodnej pukline sme zmapovali jaskyňu na koniec hlavného ťahu v dĺžke 163 m a zmapovali sme aj hornú časť Dračej chodby 148 m.
2.10.2020 sme sa odhodlali zmapovať Slávkinu puklinu, čo je odbočka hore naľavo za Malým aragonitovým jazerom. Zatiaľ tam bola len Slávka 26.1.2019, kedy sme s Michalom a Slávkou prebrodili Aragonitové jazero po štvornožky a za jazerom sme ostali len v termoprádle s kroksami na nohách. Po objave Sifónu Sahara sa Slávka nasúkala do pukliny, za ktorou našla cikcakovú chodbu, kde voda prerezala vrstvy vápenca naprieč. Po návrate zahlásila po pár metroch koniec chodby. Takže sme zameriavali, no tam, kde by mala chodba končiť bola len plazivka s nepríjemnými skalnými nožmi odspodu. Po jej prelezení sme zrazu naďabili na väčšiu chodbu, ktorá naľavo končila neprielezne, no napravo išla stále rovno ďalej – do masívu. Táto paralelná chodba ku chodbe k Sifónu Sahara však po 35 m končila zníženým zasedimentovaným miestom. No štrbinou pod stropom sme videli ďalej a tento Polosifón farebného blata sa nám podarilo prekopať na jednej akcii a objaviť 100 metrové pokračovanie chodby. Na jej konci sme dosiahli najsevernejšie miesto jaskyne 988 m od vchodu O-3. Tu sa prievan stráca v neprielezne úzkom komíne, ktorý je teraz najvyšším miestom jaskyne. Novú chodbu sme chceli nazvať „Chodba objavov počas druhej vlny pandémie Covid 19“, no tento dlhý názov sa neujal a tak len „Chodba objavov“, kde sme sa postupne mohli tešiť z objavov pokračovania na severnom a aj južnom konci chodby, kde na prekonanie neprielezného miesta stačili 2 vrty. Tu sme zmapovali hornú a dolnú chodbu, ktoré končia neprielezným zúžením v typickej šikmej pukline a vanie nimi prievan od Dračej chodby. Na konci dolnej chodby je krasové jazierko v pukline, pred ktorým sme dosiahli 4. zameraný kilometer v jaskyni. Za Slávkinou puklinou a v Chodbe objavov sme zamerali celkovo 313 m a dĺžka Prosieckej jaskyne tak dosiahla 4044 m.
Celkový počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2020 bol 39 (+ 9, keď rátame aj účasť len jedného člena).

František Hanes so Štefanom Sališom vo februári skúšobne sondovali v Sališovej jaskyni pod brečtanom v sienke a v apríli sme posúdili možnosť sondovať na konci priamej chodby. Akcie boli spojené s povrchovými prieskumami v oblasti Choča.
V spolupráci so OS Orava (Vladislav Mikula, Štefan Poláčik a Miroslav Gembala) a oboma Pavlami Pokrievkovcami sme zmapovali so Slávkou na dvoch akciách Vlčiu priepasť na Pravnáči (hĺbka 46 m a dĺžka 107 m). Táto tektonická priepasť, ktorú našli 15.8.2020 Vladislav Mikula a Miloslav Majda sa stala najhlbšou známou priepasťou v Chočských vrchoch.
Niekoľko povrchových akcií sme smerovali do Ludrovskej doliny a Hučiakov, ktoré boli výnimočne prepláchnuté vodou po prietrži mračien a povodni dňa 26. 6. 2020 (Katka a Jano Tholtovci, František Hanes, Juraj Szunyog).
V spolupráci s Gabikou a Janom z Červených vrchov sme so Slávkou zmapovali Myšaciu jaskyňu v Malužinej v dĺžke 33 m. Oplatili nám to pekným výkladom v jaskyniarskom múzeu v Malužinej.

V roku 2020 sme uskutočnili 46 jaskyniarskych akcií. Napísali sme 1 technický denník. V Prosieckej jaskyni sme objavili 252 m a zamerali 641 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 4044 m. Denivelácia sa zvýšila o 10 m na 125 m. V Myšacej jaskyni sme zamerali 33 m a vo Vlčej priepasti 107 m. Celkovo sme tak v roku 2020 zamerali 781 m.