Účastníci na členskej schôdzi v r.2002

Účastníci na členskej schôdzi v r.2002

 

V chladných mesiacoch sme smerovali naše akcie do teplej Jaskyne pod Liptovským Starhradom č.1, kde sme prehlbovali dno v Hlavnej sienke, v Bahennej plazivke a vynášali sme blato z odbočky pod Šmýkačkou.
V Jaskyni chladných očí sme vynášali zával zo Šušťavej sienky, ktorý sa nám neustále zosýpal z horných častí sienky.
V Prosieckej doline sme pracovali v Jaskyni O-3, kde sme na konci jaskyne rozširovali vertikálnu puklinu tzv. Prievan zdola. Tu sme postúpili 0,5 m do hĺbky. Okrem toho sme tradične vynášali blato z Bludného dómu.
Vďaka Jánovi Broďánimu sme sa opäť začali venovať krasovej oblasti pri Liptovskej Osade, kde sme začali sondovať v Závrte Váhanka (vedľa Prepadliska Váhanka). Tu sme zorganizovali v septembri aj dvojdňové stretnutie so stanovaním spojené s polročnou schôdzou SCHV. Pri letnej akcii za účelom prehliadky Snežnej jamy na Magure objavil Ján Broďáni spolu s Romanom a Alenou Mlejnekovcami Náhodnú jaskyňu (18 m) a Štrbinovú priepasť (25 m).
S jaskyniarmi z Ludrovej sme pokračovali vo výkopových prácach v Hučiakoch v Ludrovskej jaskyni. Pracovali sme na prekopaní novej skratky do Katkinej sienky, ktorá nám umožní transport sedimentov do Veľkej siene a ktorú sme po prekopaní nazvali Maťkovo bludisko. Aby bolo bludisko zložitejšie, neskôr sme vykopali ešte jednu kratšiu skratku. V závere roka sme objavili v Hučiakoch Jaskyňu Drístalka (15 m), Jaskyňu medvedieho sna (8 m), Jaskyňu biela úžina (15 m) a Machovú roklinu.
Okrem našich lokalít sme navštívili aj vzdialenejšie jaskyne vďaka spolupráci s inými jaskyniarskymi klubmi. Pomáhali sme pri vodcovskej činnosti v Jaskyni mŕtvych netopierov, v spolupráci s OS Orava sme sa zúčastnili zameriavacích akciií v Brestovskej jaskyni a vďaka členom OS Červené vrchy čerpacieho pokusu v Občasnej vyvieračke a sondovacích a zameriavacích prác v Jaskyni Nová Kresanica.
Vo veľkom počte sme sa zúčastnili speleomítingu vo Svite, dvaja členovia sa zúčastnili jaskyniarskeho týždna.
V roku 2002 sme uskutočnili 24 jaskyniarskych akcií, z ktorých sme napísali 18 technických denníkov.
V roku 2002 sme objavili na Magure a v Hučiakoch 84 m nových jaskynných priestorov