Účastníci na členskej schôdzi v r.2013

Účastníci na členskej schôdzi v r.2013

 

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2013 evidovaných 19 členov. Z nich niekoľko aktívnych členov pôsobilo v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.
Hlavnú činnosť sme sústredili na pokračovanie prieskumu Prosieckej jaskyne. Po prekopaní Hučiaceho komínika koncom roka 2012 sme mali ďalší postup v jaskyni otvorený. Bolo však potrebné sprístupniť najťažšiu časť na hlavnej trase jaskyňou: Priepasť vzdychov, kde sme inštalovali lano a povrazový rebrík. Neskôr pribudli stupky z polámaných vrtákov. Rozšírili sme aj ťažko preleziteľné časti ako Clonu a plazivku za Priepasťou vzdychov. Potom prišiel na rad Občasný sifón, ktorý bol pre zatopenie vodou nepriechodný od februára až do júla. Jeho rozšírenie a spriechodnenie zabralo 9 vŕtacích akcií. 22. 6. 2013 sme sondovali aj v koncovom závale v Bufete II, no dostali sme sa len do bočnej kaverny zanesenej sedimentami. Cestou naspäť sa nám Lenka zasekla vo Vratnej pukline (dnes nazvaná Lenkina puklina) a 3 hodiny sme bojovali o Lenkinu záchranu, ktorá skončila šťastne a okrem vysilenia sa Lenke nič nestalo, ba dokonca požiadala o prijatie do Speleoclubu Chočské vrchy. V závale v Bufete II nasledovali ešte 2 kopáčske akcie, zatiaľ bez efektu.
Mapovanie prebiehalo od začiatku roka do konca marca po Občasný sifón a Lenkinu puklinu. V letných mesiacoch sme 2 akcie venovali mapovaniu povrchu nad jaskyňou, kedy sme zamerali 348 m povrchového ťahu a zistili sme, že jaskyňa sa nachádza pomerne hlboko pod povrchom. Napríklad pri Občasnom sifóne je to až 90 m. V mapovaní hlavného ťahu jaskyne za Občasným sifónom sme pokračovali na jeseň, kedy sme 21. 9. 2013 prekročili celkovú dĺžku polygónového ťahu 1 km.
Prosiecka akcia bola aj na zozname exkurzií v rámci Svetového speleologického kongresu v Brne a tak sa 4. 8. 2013 návštevy jaskyne zúčastnili Sandro Ghidelli z Talianska, Martin a Lýdia Jordi zo Švajčiarska, Peter Holúbek a Janko Naništa z Nicolausu.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2013 bol 21 (+ 17, keď rátame aj účasť jedného člena).
Prác sa zúčastnili: Daniela Kajúchová, Slávka Szunyogová, Martin Szunyog, Ľuboš Halička, František Hanes, Lenka Jánošíková, Ivan Trnovský ml. a Juraj Szunyog.
V Ludrovskej jaskyni pokračovali na jar František Hanes a Slávka Szunyogová ešte s dvoma nejaskyniarmi v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke.
27. 4. 2013 sme sa v JMN v Gotickom dóme prekopali cez meandrovú úžinu, za ktorou sme objavili úzku Chodbu z núdze v celkovej dĺžke 155 m. Martin Szunyog a Slávka Szunyogová pomáhali v lete pri sprievodcovskej činnosti.
Juraj Szunyog sa zúčastnil na 3 akciách v Červených vrchoch, kde pomáhal pri mapovacích prácach v závale vo Vyšnej Kresanici (35 m) a sondovaní v jaskyni G-5 a Medvedej jaskyni.
Juraj Szunyog a Slávka Szunyogová sa zúčastnili v máji expedície na planinu Jakupica v Macedónsku, kde pomáhali pri kopaní Jaskyne Duva.
Jaskyniarskeho týždňa v Blatnici sa zúčastnili Szunyogovci, Juríkovci a Lenka Jánošíková.
Na Speleomítingu 2013 vo Svite získal Juraj Szunyog ocenenie divákov za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít – Pokračovanie Prosieckej jaskyne.
Ľuboš Halička sa koncom októbra zúčastnil speleoškoly na Krakovej holi.

V roku 2013 sme uskutočnili 23 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme objavili a zamerali 914 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 1230 m. Napísali sme 2 rozsiahlejšie technické denníky.