Účastníci na členskej schôdzi v r.2008

Účastníci na členskej schôdzi v r.2008

 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. Vďaka novej členke Daniele patril rok 2008 medzi naše najaktívnejšie za posledných 8 rokov. Je to druhý najaktívnejší rok od vzniku klubu.
V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali vo výkopových prácach na konci jaskyne a rozširovali sme plazivku do Ovenkinej sienky.
V Jaskyni chladných očí František Hanes s pomocníkmi budoval betónový múrik na spevnenie padajúcich skál v závale.
Sondovali sme v Jaskyni nad Ižipovcami, kde sme prehĺbili cestičku, kadiaľ vynášame kanistre so suťou. Na konci jaskyne sme postúpili 0,5 m.
V Jaskyni na Smrekove sme pokračovali vo fúrikovaní blata a kameňov aby sme prehĺbili vstupnú chodbu do Hlavnej siene. Na prejazd s fúrikom sme postúpili o 2 m a sme 1 m za najnižším miestom chodby.
V Sielnickej jaskyni (Jaskyňa pod Liptovským Starhradom č. 1) sme rekreačne vynášali blato z konca Bahennej plazivky.
Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do Prosieckej doliny, kde tento rok Juraj Szunyog našiel oporu v novej členke Daniele Kajúchovej a od apríla už nekopal v doline sám.
V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní nakopaného materiálu na štyri etapy von z jaskyne. Od apríla sme organizovali pravidelné večerné návštevy v strede týždňa hlavne vo dvojici Juraj a Daniela, čo sa prejavilo v najväčšom počte akcií v tejto jaskyni za rok: 52 (+ 12, keď rátame aj účasť jedného člena). Juraj s Danielou urobili viackrát rekord v počte vytiahnutých kanistrov na jednu akciu, ktorý je teraz 75 a v roku 2008 sa vytiahlo toľko kanistrov materiálu ako spolu za predchádzajúcich 9 rokov. Pri jednom kopaní nám výrazne pomohol aj Peter Holúbek. Prác sa ďalej zúčastnili: Štefan Sitek, Slávka Szunyogová, František Hanes, Ľubomír Halička, Alexander Jurík. Daniela zabezpečila do jaskyne aj nové kanistre a pajser. Po vyčistení medziskládok sme mohli pokračovať v rozširovaní pukliny v sonde Prievan zdola a dostali sme sa k najnižšiemu bodu jaskyne – k Prvému jazierku. Postup v roku 2008 bol 5 m.
Hlavne v zimných mesiacoch sme pokračovali v sondovaní v Jaskyni V-1, v Šikmej chodbe, kde sme postúpili 2 m šikmo nadol. Po jej zaplavení sme rozširovali a čistili Mramorovú chodbu od skál a sute.
Zúčastnili sme sa centrálných akcií SSS:
– speleomítingu vo Svite,
– jaskyniarskeho týždňa v Čachticiach – Kardošovci
Tento rok sme sa viac venovali aj nácviku jednolanovej techniky (9 akcií) ktorú najviac trénovali Daniela Kajúchová a Martin Szunyog.
Do Spravodaja SSS prispel Juraj Szunyog článkom o Jaskyni V-1 s novou mapou spracovanou v Therione.
Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje naša klubová internetová stránka zameraná na fotky z akcií: http://schv.4d.sk.
Na jar sme boli na návšteve JMN, kde František Hanes filmoval Bystrický dóm a Juraj Szunyog naspitoval Priepasť pod Trojkráľovým dómom. Na jeseň sme potom Trojkráľovú priepasť hlbokú 16 m zlanili a zamerali v celkovej dĺžke 54 m.
V lete sme sa zúčastnili fotoakcie v Štefanovej jaskyni v Demänovskej doline spolu s fotografom Paľkom Staníkom.
Spolu s SK Červené vrchy sa zúčastnil Juraj Szunyog pri kopačských prácach v Jaskyni G-6 PIU (Tichá jaskyňa) a zúčastnil sa expedície do Kosova, Albánska a Macedónska.
V roku 2008 sme uskutočnili 90 jaskyniarskych akcií. V JMN sme objavili Trojkráľovú priepasť v dĺžke 54 m, ktorú sme aj zamerali. Technické denníky sme nepísali.