V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2012 evidovaných 19 členov. Z nich niekoľko aktívnych členov pôsobilo v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.
Hlavnú činnosť sme sústredili na minuloročný objav Prosieckej jaskyne. Suché obdobie spôsobilo, že ani tento rok nebola jaskyňa pri Prvom jazierku zatopená. Na jar sme však mohli pozorovať občasné toky na konci jaskyne pred Čistou sienkou (až do 8 l/s) a v Chodbe na riečisko v okolí polosifónika. Vo februári sme domerali jaskyňu po Čistú sienku v dĺžke 29 m, čím dosiahla jaskyňa dĺžku 286 m. Potom sme sa zamerali na prekopanie Hučiaceho komínika v dĺžke 5 m, ktorý sa podarilo prekonať 7. 12. 2012. Za komínikom sme objavili malú sienku s ďalšou plazivkou idúcou šikmo nahor. Objavili a zamerali sme 36 m, čím sme v Prosieckej jaskyni dosiahli dĺžku 322 m. V októbri sme inštalovali pod Hučiacim komínikom plošinu z dosiek na zabránenie zasýpania pukliny nadol, ktorou sa ide do Čistej sienky. Sutinu z Hučiaceho komínika sme zhromažďovali v 2 m priepasti, z ktorej sme ju transportovali v 10 l kanistroch na vzdialenosť 50 m, koncom roka až 60 m do Objavnej sienky. Prác sa zúčastnili: Daniela Kajúchová, Slávka Szunyogová, Martin Szunyog, Ľuboš Halička, Ferdinand Hanes, Lenka Jánošíková, Štefan Sitek, Ivan Trnovský ml., Zuzana Laučíková a Juraj Szunyog.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2012 bol 20 (+ 18, keď rátame aj účasť jedného člena).
V Ludrovskej jaskyni pokračovali František Hanes, Vladimír Macko, Ľuboš Halička a Slávka Szunyogová v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke, kde cítiť slabý prievan.
Spolupracovali sme s SK Strážovské vrchy v rámci projektu spracovania mapovej dokumentácie do Therionu. Pôsobili sme v jaskyniach: Četníkova svadba, Jánošíkova jaskyňa a Strážovská priepasť (Slávka Szunyogová, Ľuboš Halička, Lenka Jánošíková a Juraj Szunyog).
V lete sme boli na návšteve v JMN, kde Martin Szunyog brigádoval ako vodca pri sprievodcovskej činnosti. So sprevádzaním pomáhali aj Slávka Szunyogová, Ľubomír Halička a Juraj Szunyog.
Ľubomír Halička sa spolu s jaskyniarmi zo Speleo Detva zúčastnil na akciách na Krakovej holi.
Juraj Szunyog sa zúčastnil v máji expedície na planinu Jakupica v Macedónsku, kde pomáhal pri kopaní Jaskyne Duva.
Jaskyniarskeho týždňa v Zakopanom sa zúčastnili Szunyogovci.
Slávka Szunyogová a Martin Szunyog pracujú na inovácii našej klubovej internetovej stránky na novej adrese: http://www.schv.sk.
Na Speleomítingu 2012 vo Svite sme získali 3 ocenenia:

  • Ocenenie SSS za rok 2011 za objav Prosieckej jaskyne – členovia SCHV
  • Ocenenie redakčnej rady Spravodaja SSS pre autorov najprínosnejších príspevkov za rok 2011 – Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne
  • Ocenenie divákov Speleomítingu 2012 za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít – Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne

V roku 2012 sme uskutočnili 26 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme objavili 36 m priestorov a zamerali sme 65 m. Technické denníky sme nepísali.