V štvrtom roku existencie SCHV sme jeho činnosť orientovali na dve hlavné oblasti. Jednak to boli výkopové práce v jaskyniach a podruhé meranie v Jaskyni mŕtvych netopierov. Zorganizovali sme 60 jaskyniarskych akcií, z ktorých sme napísali 27 technických denníkov.

Na domácej pôde sme sa tak ako minulý rok najviac venovali výkopovým prácam. V zime sme tradične pracovali v Jaskyni pod Liptovským Starhradom č.1, kde sme predlžovali blatom zanesenú chodbu a predĺžili sme ju o 2,5 m. Na jar sme štyri akcie venovali Kederského priepasti na Sidorove, kde nás lákal jej prievan. Po odstránení balvanu z vchodu do priepasti sme však ostali sklamaní, lebo priepasť je len úzkou puklinou, ktorá sa v hĺbke asi 10 m zúži na neprieleznú. Výkopové práce sme toho roku zahájili aj v Jaskyni chladných očí, kde odstraňujeme zával na jej konci. Už na prvej akcii sme v závale objavili Pulcovú sienku, s prehnitou výdrevou, ktorá je pre nás záhadou.

Veľmi potešiteľné je, že sme sa toho roku intenzívnejšie začali zaoberať veľmi nádejnou speleologickou lokalitou Prosieckou dolinou, hlavne Jaskyňou O-3. Jaskyňu sme domerali, jej celková dĺžka dosahuje 57 m. Na konci Jaskyne O-3 počuť hučať vodu a cítiť prievan. Tieto okolnosti nás vyprovokovali k výkopovým akciám, ktorých sme tu toho roku uskutočnili 8. Jaskyňa má charakter úzkej pukliny, preto akýkoľvek pohyb v nej je veľmi náročný a napriek 78-mim vyneseným transporťákom sme v jaskyni nepostúpili ani o centimeter. Rozšírili sme najužšie miesta (hlavne 1.plazivku) a vytvorili sme predpoklad pre postup v nasledujúcom roku.

Najdôležitejšieho objavu sme sa toho roku dočkali vďaka Štefanovi Sališovi, ktorého lákajú archeologické objavy. Po jeho objave ľudskej lebky v Liskovskej jaskyni na konci leta sme zahájili v spolupráci s archeológom z Liptovského múzea v Ružomberku výskum pri Archeologickej sieni v tzv. Kostnici. Po vykopaní nánosov sme v nízkej sienke našli ohnisko okolo ktorého bolo 9 ľudských lebiek a kostí z Lengyelskej kultúry. Kostnicu sme tiež zamerali a nakreslili do mapy Liskovskej jaskyne. Okrem toho sme zamerali na jar Jaskyňu Húšťa v Šípskej Fatre v dĺžke 34,35 m a na jeseň sme domerali spodok Veľkej priepasti na Meškove, ktorý sme objavili po rozobratí závalu spolu s OS Dubnica nad Váhom 17. 5. 1996. Celková hĺbka najhlbšej priepasti v Ružomberskom okrese je teraz 74,64 m.

Menej ako v minulých rokoch sme sa venovali oblasti oblasti okolo Lipt. Osady a Lipt. Revúc. Nepokračovali sme ani v dobre rozbehnutom kopaní Závrtu na Črťazoch v minulom roku. Plánovanú prácu na jeseň nám prekazila nepriazeň počasia.

Je potrebné spomenúť, že sme sa málo venovali lezeckému tréningu, čo sa aj prejavilo pri meračských akciách v náročnejších terénoch.

V Jaskyni mŕtvych netopierov sme uskutočnili 10 meračských akcií v spolupráci s OS Brezno. Mali sme česť merač obvod druhého najväčšieho podzemného priestoru na Slovensku – Bystrického dómu. Merali sme priestory pri Čachtickom dóme, pod Čachtický dóm sme sa dostali do hĺbky 90 m (38 m nad absolútne dno). Koncom roka sme merali priestory s nádhernou výzdobou v Mikulášskej sieni.

Celkove sme v roku 1997 zamerali 1015 m, z toho v JMN 918 m. V okolí Ružomberka sme objavili 14 malých jaskýň s celkovou dĺžkou 187 m.

Pre nejaskyniarskych kamarátov a pre členov iných OS sme uskutočnili februárový prechod Liskovskou jaskyňou. Štvrťročne sme sa schádzali na členských schôdzach na chate vo Valaskej Dubovej, ktoré sme vždy spojili s prácou v Jaskyni chladných očí. Na dopravu do odľahlejších lokalít akou je napr. Prosiecka dolina nám pomohol náš klubový Trabant, ktorý nám však priniesol aj nemálo starostí s jeho technickým stavom. Slávka Szunyogová si zobrala na starosť klubovú kroniku, do ktorej pekne zapísala najzaujímavejšie tohoročné akcie.

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje zameranie akcií SCHV:

 Zameranie jaskyniarskej akcie  Počet akcií
 Povrchový prieskum  8
 Jaskynný prieskum  18
 Meranie  13
 Výkopové práce  16
 Nácvik lezeckej techniky  2
 Prechod Liskovskou jaskyňou  1
 Iné  2
 Spolu  60