Účastníci výročnej členskej schôdze SCHV 2018

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku 2018 evidovaných 20 členov. Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu.

6. 1. 2018 sa aktívnej štvorke (Slávka Szunyogová, Juraj Szunyog, Michal Pasch a Ľuboš Halička) podaril ďalší významný objav prekopaním Hučiaceho sifóna na konci jaskyne, za ktorým pokračujú pekné chodby hlavného ťahu v dĺžke 336 m po Aragonitové jazero. Spolu s odbočkami sme objavili asi 500 m chodieb. Na dvoch následných akciách sa nám podarilo zamerať spolu 400,5 m. Michal Pasch sa zaslúžil o preskúmanie Aragonitového jazera pomocou diaľkovo ovládaného modelu loďky s kamerou GoPro s nádejnou výhliadkou na pokračovanie za jazerom. Na jar sme prieskum na konci jaskyne ukončili aj vzhľadom na vodu, ktorá nám začala zatápať Žltú chodbu, ktorú musíme pri ceste do jaskyne vždy vyčerpať. Domerali sme aj povrchový ťah nad jaskyňou v dĺžke 328 m. Najhlbšie je hlavný ťah 274 m pod povrchom. Koniec jaskyne (Aragonitové jazero) je pod povrchom 226 m.
Intenzívne pokračovali práce na novom vchode do 3. poschodia, hoci podmienky na prácu sme mali sťažené oproti predchádzajúcemu roku. Jednak to bola voda, ktorá nám nateká do štoly po lejakoch a ktorú musíme na začiatku akcie vykýblovať. Maximum bolo zatiaľ 72 kýblov vody. Druhým nepríjemným faktorom je ťažko dýchateľný vzduch, nakoľko v letných mesiacoch nám štolu nevetrá. A nakoniec sú to opatrenia na zníženie hlučnosti na pracovisku, ktoré nás tiež zdržujú v práci. Nezanedbateľné sú aj ľudské faktory. Napr. Ľuboš Halička sa oženil a už aj kočíkuje. A nakoniec zdravotné problémy (napr. s chrbticou) nás neobišli ani tento rok.
Napriek týmto hendikepom sa nám podarilo koncom roka 2018 dosiahnuť dĺžku vykopanej chodby podľa plánu 10 m, čím by sme mali byť zhruba v polovici kopania.
Okrem aktívnej štvorky sa prác zúčastnili: Miriam Devečková Peter Devečka, Iveta Demianová, Lenka Jánošíková, Katka a Jano Tholtovci, nejaskyniar Marek Orolín a Dominik Miller z Brezna.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2018 bol 5 a počet akcií pri kopaní nového vchodu 25 (+ 12, keď rátame aj účasť len jedného člena).

V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke a transporte blata do Katkinej sienky (2 akcie): František Hanes, Katka Tholtová, Ján Tholt, Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog (25 kanistrov).

František Hanes so Štefanom Sališom sa zamerali na oblasť Choča. Vyberaním skál predĺžili Šališovu puklinu s prievanom prakticky z 0 m na 9 m (3 akcie). Zamerali jaskyňu Hniezdo (7 m) a Jaskyňu pod lohyňou (11,9 m), kde prebiehali intenzívne výkopové práce v roku 2000. Štefan Sališ so synom objavili Sališovu jaskyňu pod brečtanom, ktorú potom s Ferkom zamerali v dĺžke 38 m. V jaskyni vhodnej na úkryt pred nepriazňou počasia boli už stopy po návšteve ľudí v minulom storočí.

František Hanes s Lenkou Hanesovou navštívili Jaskyňu Štefanová v Demänovskej doline za účelom filmovania televíznej reportáže a Hradnú jaskyňu v Liptovskom Hrádku spolu s Devečkovcami a Demianovcami. Okrem toho uskutočnili s ďalšími členmi povrchové prieskumy pri Liptovskej Osade, na Jaziercoch, Trlenskej doliny a Čebraťa.

V spolupráci so Speleoklubom Červené vrchy sme sa zúčastnili na dvoch výkopových akciách pod Kriváňom v ponore v doline potoka Belianky (Žabia studňa).

Spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov sa zúčastnili v apríli Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog výletu za spoznávaním krasových lokalít východnej Bosny a Hercegoviny okolo rieky Neretva a v septembri Slávka Szunyogová, Lenka Jánošíková a Michal Pasch výletu po krasových lokalitách Bulharska s výstupom na vrch Musala.

Jaskyniarskeho týždňa v Pružine Priedhorí sa zúčastnila Slávka Szunyogová, Martin Szunyog a Miroslava Kardošová.

V roku 2018 sme uskutočnili 45 jaskyniarskych akcií. Napísali sme 3 technické denníky. V Prosieckej jaskyni sme objavili 500 m a zamerali 400,5 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 3232 m. Denivelácia dosiahla 115 m. Spolu s malými jaskyňami sme v roku 2018 zamerali 466 m a objavili 547 m jaskynných priestorov.