Speleoclub Chočské vrchy vznikol v roku 1994 odčlenením aktívnych členov od Oblastnej skupiny Ružomberok, ktorí začali intenzívnu činnosť hlavne v jaskyniach okresu Ružomberok a čiastočne aj Liptovský Mikuláš (Chočské vrchy).

Zakladajúcou predsedkyňou klubu bola Miroslava Kardošová (Polónyová). V roku 1997 ju vystriedal Štefan Gajdoš. Od roku 1999 je predsedom Juraj Szunyog.

V počiatočných rokoch sa činnosť orientovala na odborný a praktický výcvik členov – zdokonaľovanie sa v meračskej, fotodokumentačnej a jednolanovej technike. V roku 1998 sme zorganizovali lezecké dni SSS na Maline Brde. Pohyb po horizontálnych aj vertikálnych jaskynných priestoroch sme si nacvičili v Liskovskej jaskyni. Známe sa stali tzv. prechody Liskovskou jaskyňou pre príbuzných, kamarátov a jaskyniarov z iných klubov. Liskovská jaskyňa bola stredobodom záujmu hlavne mladých jaskyniarov, ktorí vstúpili do klubu v roku 1998. Tí z klubu odišli v roku 2001 a obnovili činnosť OS Ružomberok a tým je aj ďalšia činnosť v Liskovskej jaskyni spojená s OS Ružomberok.

Aby sme si urobili prehľad o perspektíve našich lokalít, chceli sme v prvých rokoch navštíviť čo najväčší počet jaskýň v okolí a naša činnosť bola rozmanitá. Zameriavali sme jaskyne nad Turíkom, pri Valašskej Dubovej, v okolí Liptovskej Osady a Liptovských Revúc. V spolupráci s ostatnými klubmi sme navštevovali aj vzdialenejšie krasové lokality.

V rokoch 1996-1999 sme intenzívne pracovali na zameriavaní Jaskyne mŕtvych netopierov spolu s Milanom Štécom a Romanom Magáňom v oblastiach: Čachtický dóm, Anglický dóm, Bystrický dóm, Katedrála, Slimák, Vodný dóm, Tichý dóm, Šikmý dóm. Počet zameraných metrov: 2609 m. V roku 2004 sme v JMN objavili a zamerali Ludrovský a Chočský dóm (338 m) a v roku 2008 Trojkráľovú priepasť (54 m).

V rokoch 2000-2002 sme v spolupráci s OS Orava premeriavali hlavný ťah Brestovskej jaskyne v dĺžke 363 m s neskorším vyhotovením mapy v Therione.

Od roku 2000 sa Juraj Szunyog zúčastňuje na akciách OS Červené vrchy v samotných Červených vrchoch – čerpanie Občasnej vyvieračky, prieskum, mapovanie a sondovanie v jaskyniach Zadný úplaz, Nová Kresanica, Vyšná Kresanica, K11, PIU a spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov aj na zahraničných expedíciách v Kosove, Albánsku a Macedónsku.

Nakoľko v našom okolí pôsobíme v malých jaskyniach, naša činnosť sa pár rokov po vzniku klubu začala viac orientovať na výkopové práce. Keď sme si jaskyne zmapovali a urobili prehľad, vytypovali sme si niekoľko perspektívnych lokalít vhodných na sondovanie.
K výkopovým prácam v jaskyni sme hneď po vzniku klubu pričuchli v Sielnickej jaskyni pod Liptovským Starhradom. V roku 1998 sme sa prekopali do Bahennej sienky. Jaskyňu sme predĺžili o 22 m na 51 m.

V Jaskyni na Smrekove sme sondovali už v roku 1995, ale na lokalitu sme sa vrátili až v roku 2007, keď sme pri prehlbovaní Hlavnej chodby začali používať fúrik. Zatiaľ sme chodbu prehĺbili v dĺžke 7 m.

Fúrik používame už aj vo Vápencovej jaskyni nad Ižipovcami pri otváraní nového Líščieho vchodu do jaskyne, odkiaľ je kratšia vzdialenosť na sondovaný koniec jaskyne, kde kopeme od roku 2006. V roku 2007 urobil v jaskyni archeologický výskum Marián Soják, pričom tu určil 4 kultúrne obdobia, najstaršie Eneolit, badenská kultúra (3000-2500 r. pred Kr.).

Sondovaním v Ludrovskej jaskyni od roku 2000 bola objavená Katkina sienka s vykopanými chodbami v dĺžke 46 m.

Hneď po začatí sondovania na konci Jaskyne Chladných očí v roku 1997 sme objavili Pulcovú sienku so starou výdrevou nejasného pôvodu. V roku 1999 sme postúpili až po Vývrtkovú sienku (33 m). V roku 2001 sme sa prehĺbením Krátkej chodby prekopali do Šušťavej sienky.

Najväšia aktivita nášho klubu smeruje do Prosieckej doliny do Jaskyne O-3. Sondovacie práce začali v jaskyni v roku 1997 a prvé 3 roky sme plazivkové chodby s dĺžkou 56 m len prehlbovali. V roku 2000 bol prekopaný Prievanový sifón a objavená Prievanová sienka s chodbami v dĺžke 28 m. Potom už nastalo dlhé rozširovanie chodbičky Prievan zdola, ktoré vyústilo do objavu Prvého jazierka v roku 2006. Pri náročnom vynášaní sute nám pomáhajú aj jaskyniari z klubov Malá Fatra, Nicolaus a Strážovské vrchy. Zameraná dĺžka jaskyne z roku 2009 je 113,35 m.

V roku 2007 sme otvorili nové pracovisko v Prosieckej doline pri príležitosti 40. výročia jaskyniarskeho týždňa v Prosieckej doline (1967) a znovu vykopali zasypaný vchod Jaskyne V-1. V roku 2008 sme sondovali v Šikmej chodbe, ktorá je často zaplavovaná vodou. V roku 2009 sme presunuli naše snaženie do rozširovania Mramorovej chodby, ktorá vedie mierne nahor do masívu.

Za naše kopáčske aktivity sme boli na Speleomítingu 2009 ocenení Zdenkom Hochmuthom objaviteľským kýblom z jaskyne Skalistý potok.

Na jar 2008 vstúpila do nášho klubu Daniela Kajúchová, ktorá svojou dychtivosťou po jaskyniach dodala nový impulz našej jaskyniarskej aktivite.

Celkovo sme od začiatku klubu na našich lokalitách zamerali 2547 m a objavili 2778 m jaskynných priestorov.

V Ružomberku 25. 8. 2009

Juraj Szunyog