V Speleoclube Chočské vrchy bolo aj v roku 2021 evidovaných 21 členov. Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu.

Kopanie v Prosieckej jaskyni
Už druhý rok sme intenzívne pokračovali v kopaní pieskového Sifónu Sahara na konci hlavného ťahu. V tejto činnosti nám v roku 2021 pomáhali aj jaskyniari zo spriatelených klubov: Speleoklub Drienka (Jozef Psotka, Martin Gaško, Martin Miškov), Šariš (Peter Imrich), Strážovské vrchy (Boris Blaškovič), Miroslav Kudla. Z  domácich jaskyniarov si najviac zamakali Slávka Szunyogová, Iveta Demianová, Miriam Oravcová, Janka Sabolová, Jozef Kardoš, Michal Pasch, Ľuboš Halička a František Hanes. Z  neregistrovaných jaskyniarov: Ivan Trnovský, Ján Glut, Tomáš Ševčík, Michaela Trnkócyová, Ľuba Donovalová. Vo veku 80 rokov nám tu v lete pomohol aj otec Juraj Szunyog, ktorý potom urobil v plavkách aj plavecký prieskum Plšieho jazera.

Na začiatku roka 2021 mal horizontálny úsek sifónu dĺžku 6 m. Na 7. metri sme sa potešili dutine v strope, ktorá však hore nepokračuje. Chvíľu sme nevedeli kam ide sifón ďalej a tak sme sa zahĺbili o ¾ metra nadol. Potom sme zistili, že sa dá kopať mierne vľavo, kde pieskom zanesená chodba pokračuje v tom istom smere horizontálne ďalej. Na 19. metri sa objavila druhá menšia dutina strope a chodba nádejne stúpala. No na 21 metri strop klesol do pôvodnej úrovne ako na začiatku sifóna, no na 25. metri sme sa opäť zdvihol nad čiaru zanesenia a na Silvestra sa Janka Sabolová prekopla do ďalšej dutiny v strope dlhej 2 m.

Po 876 fúrikoch sme sa tak na jubilejnej 50. akcii (od 22. 2. 2020) tento rok dopracovali k vykopanej dĺžke 27 m. S fúrikom je potrebné behať (treba sa rozbehnúť do kopčekov) až na vzdialenosť 80 m, čo je dobrým bežeckým tréningom. Kondičku z jaskyne sme využili aj na štafete Košického maratónu 2021 pod hlavičkou Speleoklubu Chočské vrchy s obsadením Iveta Demianová, Miriam Devečková, Peter Devečka a Juraj Szunyog. V jaskyni sme dosiahli rekord na akciu 50 fúrikov. Po 9 mesiacoch sa nám však začal fúrik kaziť. Najskôr mu odpadla vanička, čo som vyriešil veľkými podložkami pod skrutkami. Potom sa rozsypali ložiská na kolese a tak som do jaskyne doniesol nové koleso a staré vyniesol na opravu. Veľkým výkonom však už bolo prenášanie kýblov v prikrčenej polohe cez samotný horizontálny sifón na vzdialenosť 23 m. Pri ťahaní kýblov po zemi po kolenách skrsla myšlienka na uľahčenie transportu aj na tomto úseku pomocou podvozku z kočíka s 30 l kanistrom, ktorý sme doniesli so Slávkou do jaskyne 28. 11. 2021. Pri použití nášho vozítka pod názvom Prosiekverance dokážeme dvaja premiestniť cez sifón 50 veľkých kanistrov piesku umiestnených na vozítku. Z akcií do Sifónu Sahara sa Slávke podarilo spracovať prvotnú verziu krátkeho filmu.

Sondovali sme aj v paralelnej Chodbe objavov, kde je najvzdialenejšie a najvyššie miesto jaskyne a prievan tu pokračuje v neprieleznej úžine (2 akcie – 17 vrtov). Vidíme to však na dlhodobé pracovisko.

Ďalšia vetva, kam ide prievan je Chodba starých sintrov (300 metrová odbočka na začiatku hlavnej trasy v 3. poschodí). Preto sme aj tu skúsili šťastie so Slávkou a 6. 3. 2021 objavili po rozšírení neprieleznej plazivky Sieň obmedzeného vychádzania (druhá najväčšia sieň v jaskyni). Prievan sme vystopovali v dolnom poschodí siene, kde Slávka s Ľubošom Haličkom zahájili rozširovacie práce s vŕtačkou 7. 8. 2021 Na nasledujúcej akcii sme sa tu prekopali do asi 25 m pokračovania avšak úzkych kanálov s neprielezným pokračovaním. A tak sme hľadali vhodnejšie miesto na ďalší postup. Prievan sa nám podarilo vystopovať aj v hornom poschodí siene, ktorej dno tvorí zával z veľkých blokov. Pri preliezaní závalu nás prievan doviedol do vrchnej časti siene, kde sme zahájili vŕtacie práce v závale smerom do masívu a postúpili ďalej za pôdorys siene (4 akcie, 42 vrtov). Celkový postup v závale je zatiaľ 12 m.

Zvyšovanie stropu nad Aragonitovým jazerom sme ukončili 24. 4. 2021 (od 5. 1. 2020) po 19 akciách (184 vrtov). Zároveň z nezistených príčin klesla hladina v jazere asi o 20 cm a tak je prechod jazerom bezproblémový.

Mapovanie v Prosieckej jaskyni
Po vystrojení traverzu do pukliny v strope Trojkráľovej siene sme zistili, že puklina je ďalej neprielezne úzka a tak sme tam hodili len jednu zámeru a pokračovali s mapovaním Ofajču 2 v dĺžke 65 m.

Po objave Sienky Obmedzeného vychádzania sme ju zamerali dňa 2. 4. 2021 v dĺžke 136 m.

Dĺžka Prosieckej jaskyne tak dosiahla 4245 m.

Celkový počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2021 bol 38 (+ 5, keď rátame aj účasť len jedného člena).

Ostatné lokality
Po prestávke od roku 2015 sme pokračovali vo vynášaní sedimentov z priepasťovej rúry Andaházyho diera (Peter Holúbek, Miroslav Kořínek, František Hanes a Juraj Szunyog) pomocou kýblov na lane. Na dvoch akciách sme sa zahĺbili o 1,6 m a úzka diera dosiahla hĺbku 7 m.

Tento rok lokalizoval Peter Holúbek pomocou lidarovej mapy jaskyňu Lôm, ktorú opísal už v roku 1933 Ján Volko Starohorský. Dňa 5. 6. 2021 sme v priepasťovom vchode jaskyne zahájili vyťahovanie skál zo závalu pomocou kýblov a lana (Peter Holúbek, Peter Gažík, Miroslav Kořínek, Jakub Mišík, Ján Glut). Slávka a Juraj Szunyogovci jaskyňu zamerali v dĺžke 20,45 m. 30. 10. 2021 sme so Slávkou a Peťom Holúbkom povyťahovali ďalšie skaly zo závalu, no pokračovanie do hĺbky sme zatiaľ nenašli. V ten deň sme však cestou z kopca našli kopateľnú jaskyňu s plazivkovou chodbičkou.

Naša nová členka Jana Sabolová absolvovala okrem kopania v Prosieckej jaskyni aj veľa akcií na juhovýchode Slovenska v spolupráci s klubmi Meander-HKSS, Cassovia a Drienka. (nácvik SRT v priepastiach Slovenského krasu, Drieňovská jaskyňa, sondovanie na Borčianskej planine v jaskyniach Chujová 1, 2 a 3). Zúčastnila sa troch expedícií do Rumunska (Polnočná jaskyňa – Pestera de la Miezul Noptii). V jaskyni Pestera din Peretii Corlatului spolu s Martinom Miškovom a Jurajom Szunyogom preskúmala novú bočnú vetvu z hlavného riečiska po vystrojení 5 m stupňa. Svoj fyzický potenciál prejavila Janka účasťou na Spartan Race Malinô Brdo 2021 (spolu s Michalom Sabolom a Martinom Miškovom).

V auguste Janka zorganizovala výlet na akciu Berger 2021 vo Francúzsku, ktorého sa zúčastnili aj Martin Miškov a Juraj Szunyog. V jaskyni Gouffre Berger sme sa prešli do hĺbky -740 m. Okrem toho sme navštívili mohutné jaskyne Grotte Roche, Grotte Favot, výver Grotte de Bournillon a sprístupnenú jaskyňu Choranche.

Juraj Szunyog pomohol košickým jaskyniarom s mapovaním rumunskej Polnočnej jaskyne (zmapovaných 292 m v Kriváňskej chodbe a v Ružomberskom dóme).

František Hanes uskutočnil kopáčsku akciu v Ludrovskej jaskyni spolu s kambodžanom Phorn Chin a niekoľko prieskumov v Ludrovskej doline a Jazvečom, kde našiel Cvikľovú fit jaskyňu (20 m) + Majka a Lenka Hanesová, Michal Pasch, Bogdan Stepaniuk, Kristína. V Jaskyni pod Liptovským starhradom posúdil Ferko a Bogdanom možnosti ďaľšieho sondovania. Niekoľko povrchových akcií uskutočnil Ferko v oblasti Choča.

Ľuboš Halička pôsobil v JMN spolu s Dominikom Milerom: sprevádzanie turistov, kýblovanie v Eurotuneli, vŕtanie v plazivke na konci Otočenej chodby (2 akcie).

Pri Kvačanoch sa v novembri podaril jaskyniarom zo SMOPaJ (Michal Oravec a Peťo Holúbek) významný objav Bádenskej jaskyne – jaskynnej hrobky z obdobia bádenskej kultúry. Juraj so Slávkou pomohli s mapovaním jaskyne a z celkových 76,47&nbs;pm sme zmapovali 45,77 m (zvyšok Peťo Holúbek). Ferko Hanes nakrútil z práce archeológov filmový dokument. Peťo Holúbek bol aj iniciátorom výkopových prác vo viacerých vchodoch, ktoré sa na lokalite nachádzajú.

V roku 2021 sme uskutočnili 53 jaskyniarskych akcií. Napísali sme 5 technických denníkov. V Prosieckej jaskyni sme objavili 136 m a zamerali 202 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 4245 m. Denivelácia zostáva nezmenená: 121 m. Celovo sme na našich lokalitách zamerali 267,84 m.