14.7.2007:

Cieľom dnešnej akcie bolo znovu otvoriť 50 m dlhú jaskyňu V-1 (Prosiecka jaskyňa), ktorej vchod je zasypadný asi 35 rokov. Otvorenie je pamiatkou na 1. jaskyniarsky týždeň v roku 1967 v Prosieckej doline (40. výročie). Prvý otvoril jaskyňu Pavol Andaházy v 30. rokoch minulého storočia. Zaujímavé je, že aj v rokoch 1947 – 1968 bol vchod zasypaný a otvorila ho oblastná skupina Ružomberok 8. 8. 1968.

Na tretiu tohoročnú akciu vo V-1 sme prišli do Prosieka troch autách a všetci sme sa stretli priamo na lokalite, kde sme začali o 9:00 s vynášaním hliny a skál v kýbloch. Materiál sme kopali pomocou malého čakana. Postupne sa nám začali objavovať kultúrne vrstvy z doby socialistickej: Piknik za 2,70 Kčs, kelímok z jahodového jogurtu za 1,30 Kčs, Kavenky za 1,50 Kčs, Sklenená fľaška Pepsi Coly, poldecák, množštvo konzerv… Bolo treba kopať hlbšie ako sme minule predpokladali – asi ešte 1,5 m do hĺbky, kým sa nám objavil otvor vstupnej plazivky do jaskyne. Cez tesnú plazivku sa prvá odvážila ísť Slávka o 12:35. Potom sme si dali polhodinovú prestávku na obed, po ktorom sme pokračovali v prehlbovaní, no plazivku sme moc nerozšírili. Do 14:30 sme celkovo dnes vyniesli asi 90 kýblov. Na otvorenie jaskyne ich bolo treba 220. Hochmuthovci otvorili jaskyňu v r. 1968 po vynesení 181 kýblov). Na konci akcie sme si išli pozrieť a pofotiť jaskyňu, ktorú z nás ešte nikto nevidel a bolo to pre nás niečo ako objavenie novej jaskyne.

V jaskyni sme našli stabilizované meračské body (klince v drevených kolíkoch, ktoré boli vsadené v skalách v dierach priemeru asi 12 mm hlbokých 10 mm)

Jaskyňa má dve chodby:

  1.  Mramorová chodba dĺžky 25 m mierne stúpa smerom do masívu. Má priemer okolo 1 m, je vypláchnutá vodou, miestami sa nachádza pieskové blato a po stranách je vyložená kameňmi od predchádzajúcich kopáčov. Končí zrazu neprieleznou zúženinou (zrejme, kde skončila kopáčska činnosť). V strede chodby pokračuje nadol po vrstvách úzka puklina, vidno asi 3 m.
  2.  druhá chodba dĺžky 10 m hneď za vchodom prudko klesá po vrstvách smerom na vyvieračku, je široká asi 1,5 m a vysoká 40 cm. Spočiatku je prepláchnutá vodou, neskôr je pokrytá jemným pieskovým blatom, čo svädčí o stojacej vode. Končí zasutením. Vstup do chodby je takisto privalený suťou od vchodu a bude ho potrebné prehĺbiť.

Prievan sme v jaskyni neregistrovali.

Účastníci: Juraj Szunyog, Vladimír Macko, Veronika Tholtová, Slávka Szunyogová, Ivan Mičuda, Ivona Martinská, Martin Szunyog

autor: Juraj Szunyog

Posted by SCHV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *