20.1.2007 :

Na 2 autách sme sa doviezli na koniec Svätej Anny a zvážnicou sme vyšli k jaskyni po blate, lebo sneh túto zimu ešte poriadne nebol. V jaskyni kvapkalo a v strede boli mláčky po predchádzajúcich výdatných dažďoch. Dnešným cieľom bolo preskúmať jaskyňu z archeologického hľadiska archeológom zo Spišskej Novej Vsi Mariánom Sojákom. Marián si doniesol aj detektor kovov, no s negatívnym výsledkom. Názor archeológov bol, že jakyňa niekedy nebola až tak zanesená sedimentami, takže sa tam dalo zrejme aj stáť. A možno to bol aj hlboký previs, nakoľko celá južná strana jaskyne by po odstránení sedimentov zmizla a priestor by sa spojil s povrchom.

Hlinené črepy sme dnes našli na začiatku Východnej sondy na ľavej (severnej) strane. Bol to veľký črep ako dlaň s dvoma menšími úlomkami z Púchovskej kultúry. Potom sme vykopali sondu v strede siene a po dosiahnutí hĺky 0,5 m sme natrafili na skalnaté dno jaskyne. Ďalšiu sondu sme urobili v skratke k Východnej sonde. Tu sme dosiahli hĺbku 0,6 m, bez dosiahnutia dna. V sondách bola zmes štrku so sintrovou mrvenicou. Okrem toho sme sondách nič nenašli.

O 13:45 sme opustili jaskyňu, zablatené náradie sme si umyli v potoku pri autách a išli sme si ešte pofotiť starý kostolík v Liptovskej Anne.

autor: Juraj Szunyog

Doložené osídlenie podľa Mariána Sojáka:

  1. Eneolit, badenská kultúra (3000-2500 pred Kr.)
  2. Púchovská kultúra staršej doby rímskej (?) (1.-2. stor. po Kr.)
  3. 13. stor.
  4. 14. – 15. stor.
  5. Novovek (16.-18. stor.)

Výskum ukázal, že dominancia nálezov pochádza z tenkej kultúrnej vrstvy, ktorá je dnes už z väčšej časti zničená výkopmi v minulosti. Zdá sa, že jaskyňa bola opakovane osídľovaná, avšak v každej z doložených etáp pravekého až historického obdobia len krátkodobo. Osídlenie jaskyne môže súvisieť s blízkym osídlením na Havránku nad Liptovskou Marou.

text: Marián Soják

Účastníci akcie: Juraj Szunyog, František Hanes, Vladimír Macko (všetci SCHV), Marián Soják (OS Slovenský raj), Anton Suchý, Ondrej Kolačkovský, Maroš Soják

 

Posted by SCHV