23.1-30.1.2010
Cieľom tohoročnej expedície do Kosova, jaskyne Veliká klisura bolo pokúsiť sa prekonať jazero 10×4 m na konci v Pečovských kúpeľoch, kam sa zbiehajú 3 chodby, a jaskyňa musí logicky pokračovať týmto smerom.
Hoci v jaskyni bolo menej vody ako pred rokom, cez polosifón milicionárov sa nedalo prebrodiť bez namočenia, preto sme ho najskôr vyčerpali malým čerpadlom, keďže veľké čerpadlo sa na centrálu Honda nechcelo rozbehnúť. Preto sme v meste Pejä kúpili väčšiu 2 kW centrálu, ktorú sme potom transportovali do Pečovských kúpeľov spolu s hadicami a káblami v dĺžke 70 m. V postavenom bivaku v Pečovských kúpeľoch prespali Šmoll s Vlčekom a na druhý deň pripravili všetko na čerpací pokus. No veľké čerpadlo odmietlo pracovať. Preto sme aspoň skúsili presmerovať prítok vody z horného jazierka do Bielej chodby. Požiarne 1″ hadice ako násoska nefungovali, tak sme na druhý pokus doniesli 3 m záhradnej hadice, do ktorej sa už zmestil celý prítok vody. Na ďalšiu expedíciu nám stačí doniesť poriadne čerpadlo a všetok ostatný materiál je už v jaskyni pripravený.
Okrem toho sme zistili miesto na povrchu, kam smeruje Kráľová chodba pre budúce otvorenie nového vchodu (kvôli sprístupneniu jaskyne). Mesto Pejä zafinancovalo vybudovanie kamenných schodov k jaskyni, ktoré mohli byť vybudované len z miestneho materiálu, takže pekne zapadnú do krajiny.
Ešte sme pokračovali aj v mapovaní jaskyne Radavac pri obrovskej vyvieračke.

Účastníci: Ján Šmoll, Dušan Medla, Štefan Seman, Juraj Szunyog, Martin Sluka, Jakub Bernadič, Lukáš Vlček, Peter Imrich, Martin Hajduk, Marián Ducár, Štefan Labuda
Foto: Juraj Szunyog

Posted by SCHV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *